חיים אריה זוטא

(1868–1939)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

פרוזה

בְּיָמִים מִקֶּדֶם

ע"פ "כתבי ח"א זוטא: ישנים וגם חדשים" הוצאת טל-חרמון, ירושלים תרצ"א

 

המחולות בשילו

על הגג

בנחל פרת

מציאה מצאתי

משיאין משואות

המשפט

חנון הצורפי

יום הקהל

 

מאמרים, מסות ועיון

בארץ ובחוץ לארץ (הקבלות)

ע"פ מהדורת אחיאסף, אודסה תרע"א-תרע"ב

הזרע למינהו

ע"פ מהדורת ירושלים תרס"ט

ממראות ארצנו

ע"פ מהדורת לוי, ירושלים תרע"ג

המלמד והמורה

ע"פ מהדורת אחדות, ירושלים תרע"ד

ארצנו: מורה דרך בא"י ובארצות הגובלות בה  (עם ל' סוקניק)

ע"פ מהדורת ועד הצירים, ירושלים תר"ף

מחברות לניתוח דקדוקי

ע"פ מהדורת האחים זילברשטיין, ירושלים תר"ף

סירוסי מילים: בלשון העברית

ע"פ מהדורת השלח, ירושלים תרפ"ה

נסיון של תכנית מפורטת ללימודי התנ"ך בבית הספר העממי

ע"פ מהדורת אוצר המורה, ירושלים תרפ"ט

בראשית דרכי (לתולדות בית הספר העברי)

ע"פ מהדורת טל חרמון, תרצ"ד

מחברת לניתוח דקדוקי: השם והפועל

ע"פ מהדורת עבר, ירושלים תרצ"ו

דרכי הלימוד של התנ"ך

ע"פ מהדורת ראובן מס, תרצ"ה-תרצ"ז

תרבות ישראל בימי הביניים

ע"פ מהדורת ראובן מס, ירושלים תרצ"ז

דרכו של מורה: פרקי זכרונות

ע"פ מהדורת ראובן מס, תרצ"ח, 1938

סיפורי התורה: בצירוף אגדות נבחרות  (עם א' אבן-שושן)

ע"פ מהדורת מצפה, תל אביב, תש"ד

קדמוניות: תולדות עמי הקדם ועם ישראל עד גלות בבל (עם א' שטרנברג)

ע"פ מהדורת מסדה, תל אביב, תש"ה

דברי ימי עמנו  (עם י' ספיבק)

ע"פ מהדורת אמנות, תש"ה

מדריך לירושלים וסביבותיה, 1920  (עם ל' סוקניק)

ע"פ מהדורת אריאל 2001

זכור ימות עולם: ספר לנוער ולעם

ע"פ מהדורת בי"ס למל, תש"ה

 

תרגום

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               דניאל פריש

·               נאוה בת-צו"ר

·               בלהה ארגון

·               חיים לוי

·               עדינה קופלמן

·               רבקה קולבינגר

·               מיכל כסלו-רסקין

·               שולמית רפאלי

הגיהו:

·               צחה וקנין

·               רנה כהנא

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org