דוד זמושץ'

(1789–1864)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

שירה

אגדת שושנים: שירים ומליצות שונות

ברסלאו: ליב זולבאק ובנו, תקפ"ג.

לחנוכת בית התפלה

[לייפציג: מוציא לאור לא ידוע], תרט"ו.

לכבוד איש שר וגדול

ברסלאו: דפוס ליב זולצבאך ובנו, [תקצ"ה].

 

קול ענות שמחה

[ברסלאו]: דפוס ה' זולצבאך, [תר"ב].

 

רגשי נפש

ברסלאו: תר"ה.

 

רסיסי המליצה

דירנפורט: [מוציא לאור לא ידוע], תר"פ [1821] תקפ"ב.

 

שירת דודים

[ברסלאו]: דפוס הירש זולצבאך, [תרכ"ב?].

 

דרמה

החרוץ והעצל, או יד חרוצים תעשיר

ברסלאו: ליב זולצבאך ובנו, [תקע"ז].

 

פלגש בגבעה

ברסלאו: דפוס ל' זולצבאך, [תקע"ח].

 

תאר הזמן

דירנפורט: יאהן ערבריך והירש ווארשויער, [תקפ"א].

 

מאמרים, מסות, ועיון

מפתח בית דוד

 ברסלאו: דפוס ל' זולצבאך, [תקפ"ג].

נהר מעדן

 ברסלאו: דפוס הירש זולצבאך, [תקצ"ז].

 

         

תרגום


רעות מדין: או ילדות משה / סטפני פליסיטה דה זנליס

ברסלאו: דפוס ה' זולצבאך, [תר"ג].

 

תוכחות מוסר / יואכים הינריך קמפה

ברסלאו: דפוס ליב זולצבאך, [תקע"ט] 1819.

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידה:

·               אודי יוליס

הגיה:

·               מלאכי שפר

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org