ספרות יידיש בתרגום

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הערה: בדף זה מרוכזים תרגומי יצירות שנכתבו ביידיש במקור, ואשר לא הוקדש למחבריהן אגף נפרד באתר.

 

מבוא: הקול הנשי הירושלמי / מרגלית שילה

© מתוך הספר הקול הנשי הירושלמי בעריכת מרגלית שילה, ירושלים: מרכז דינור, תשס"ד, 2003.

ספר זכר עולם / רבקה ליפא אניקסטר

לא צוין שם המתרגם/ת במקור. ירושלים: תרמ"ב, תרמ"ד, תרנ"א (עברית ויידיש); כאן מתוך הספר הקול הנשי הירושלמי בעריכת מרגלית שילה, ירושלים: מרכז דינור, תשס"ד, 2003.

ספר משפחת יוחסין / רייצע חן טוב

לא צוין שם המתרגם/ת במקור. ירושלים: תרמ"ה (עברית ויידיש); כאן מתוך הספר הקול הנשי הירושלמי בעריכת מרגלית שילה, ירושלים: מרכז דינור, תשס"ד, 2003.

ספר זכרון אליהו / טויבע פעסיל פיינשטיין

© בתרגום לאה גרפינקל, ובעריכת ורה סלומון.  כל הזכויות על התרגום שמורות.  ירושלים: תרנ"ה (יידיש); כאן מתוך הספר הקול הנשי הירושלמי בעריכת מרגלית שילה, ירושלים: מרכז דינור, תשס"ד, 2003.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

 

סרקה:

·               נאוה בת-צו"ר

 

הקלידו:

·               גליה גזית

·               נגה רובין

·               אודי יוליס

·               ערן גרף

·               אילנה רונן

·               אסתר ברזילי

הגיהו:

·               עמי זהבי

·               צחה וקנין

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

חשןצנשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org