דוד ילין

(1864–1941)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

זכרונות

ירושלים של תמול

ע"פ כתבי דוד ילין, כרך א', ראובן מס, ירושלים תשמ"ג 1983

 

מאמרים, מסות, ועיון

"הר ציון"

ע"פ כתבי דוד ילין, כרך א', ראובן מס, ירושלים תשמ"ג 1983

 

לתקופת השנה או ענות נפש סופר מסתתר

ע"פ כתבי דוד ילין, כרך א', ראובן מס, ירושלים תשמ"ג 1983

 

ראשית השירה הספרדית

ע"פ כתבי דוד ילין, כרך ג', ראובן מס, ירושלים תשמ"ג 1983

 

מליצת ישראל על אדמת ישמעאל

ע"פ כתבי דוד ילין, כרך ג', ראובן מס, ירושלים תשמ"ג 1983

 

מליצת ישמעאל בספרות ישראל

ע"פ כתבי דוד ילין, כרך ג', ראובן מס, ירושלים תשמ"ג 1983

 

רשימות המלים המחודשות והתלמודיות (רשב"ג)

ע"פ כתבי דוד ילין, כרך ג', ראובן מס, ירושלים תשמ"ג 1983

 

טדרוס בן יהודה הלוי אבו אל עאפיה ושירתו

ע"פ כתבי דוד ילין, כרך ג', ראובן מס, ירושלים תשמ"ג 1983

 

שמואל הנגיד

ע"פ כתבי דוד ילין, כרך ג', ראובן מס, ירושלים תשמ"ג 1983

 

שמואל הנגיד ודימוייו המקוריים

ע"פ כתבי דוד ילין, כרך ג', ראובן מס, ירושלים תשמ"ג 1983

 

חקרי איוב

ע"פ כתבי דוד ילין, כרך ו', ראובן מס, ירושלים תשמ"ג 1983

 

בן יהודה ותחית הלשון העברית

ע"פ מהדורת ירושלים 1924

דקדוק הלשון העברית, הכתב והניקוד

ע"פ מהדורת ראובן מס, ירושלים תשל"ג 1973

המשקלים בשירת שמואל הנגיד

ע"פ מהדורת שוקן, ירושלים תרצ"ט 1939

תורת השירה הספרדית

ע"פ מהדורת מגנס, ירושלים תשל"ח 1978

 

תרגום

 

המלך עומר אל נעמן ובניו

ע"פ מהדורת דביר תר"ץ 1930

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

סרקו:

·               צוות פרויקט בן-יהודה

·               נאוה בת-צו"ר

 

הקלידו:

·               משה נועם

·               אביגיל שמואלי

·               תאיר אלוף

·               דניאל פריש

·               אירית חיל

·               רותי לרנר

·               ידידיה סרי

·               אמיר גולדשטיין

·               דרור איל

·               לאה עופר

·               יעל ריישר

·               מאיה לוי

·               נורית רכס

·               נאוה בת-צו"ר

·               ערן גרף

·               רועי פרץ

·               דקלה דניאל

·               נגה רובין

·               שי שפירא

 

הגיהו:

·               משה נועם

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org