יוסף יקותיאלי

(1897–1982)

© כל הזכויות שמורות.  החומר מובא ברשות בעלי הזכויות.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

זכרונות

מגולה לגאולה
ע"פ מהדורת המשפחה, 2012, בעקבות מהדורת המחבר, 1971.

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               משפחת יוסף יקותיאלי

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org

או בפקס: 09-7486141

(+972-9-7486141 internationally)