יהודה ליב גורדון

(1831–1892)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

שירה

א.     ברכת ישרים

ב.     הזמיר והצרעה

שירי הגיון

ג.       תל-אביב

ד.      חנה

ה.     חג לאדני

שירי-זהב

ו.              הערב

ז.              כוכב השבט

ח.            באבוד עשרי בענין רע

ט.            החל הנגף

י.              המגפה נעצרה

יא.          רופאים ורפאים

יב.          נקמת הרופא

יג.           אדני על מים רבים

יד.          השירה מאין תמצא

טו.          אח לצרה יולד

טז.          השחר נדמה נדמה

יז.            על הר ציון ששמם

יח.   על כרחך אתה חי

יט.   בית מועד לכל חי

אדם דו-פרצופין

כ.             חרפת האדם

כא.        מותר האדם

כב. ודוי

כג.   הקיצה עמי

כד.  דרך בת עמי

כה. בירח בלילה

מזמורי יהודה

כו.   למי אני עמל

כז.    האמונה והדעת

כח. חנה (לאחר שלושים שנה)

כט. טפה זו מה תהי עליה

ל.      סלוק שכינה

לא. בנערינו ובזקנינו נלך

לב. אחותי רחמה

לג.   עדר אדני

לד.  שלהי קיטא

לה. אתם עדי

לו.   השארת הנפש

לז.   קינה לתשעה באב

לח. לקוי חמה

לט. ארץ חדשה

מ.     בצאתי מטלז

מא. מחלת הזכרון

מב. רפואה בדוקה

מג.  קריאת הגבר

מד. שרש נשמתי

מה. הנרות הללו

מו.   איבעי להו

מז.   מוסף לדאתמול

מח. דור המדבר

מט. תמרורים

נ.       יקום אלוהים

נא.  משירי רבי יהודה הלוה

נב.  גלגל החוזר

נג.    סוף דבר

נד.   ואלה החובות

נה.  נכון אנכי

נו.    גם זו לטובה

נז.    מבשרי אחזה

נח.  הבת השובבה

נט.  תשליך

ס.     אחפש רוחי

שירי עלילה

קורות ימים ראשונים

אהבת דוד ומיכל

סא.       הבאת בכורים

סב.       פתשגן השיר

סג.         השיר הראשון

סד.        השיר השני

סה.       השיר השלישי

סו.         השיר הרביעי

סז.         השיר החמישי

סח.       השיר הששי

סט.       השיר השביעי

ע.            השיר השמיני

עא.       השיר התשיעי

עב.       השיר העשירי

עג.         השיר העשתי עשר

עד.        השיר השנים עשר והאחרון

עה. אסנת בת פוטיפרע

עו.   דוד וברזלי

עז.   צדקיהו בבית הפקדות

עח. האשה וילדיה

עט. בין שני אריות

פ.      במצולות ים

מלחמות דוד בפלשתים

פא. שיר ראשון

פב. שיר שני

פג.   שביה בת ציון

קורות ימינו

פד.  בעלות השחר

פה. קוצו של יוד

פו.   שומרת יבם

פז.   אשקא דריספק

פח. ושמחת בחגך

פט. שני יוסף בן שמעון

צ.     אל יאשם יהודה

צא. נהרא נהרא ופשטיה

צב. שומרת יבם (המשך)

 

משלי יהודה

צג.  הקדמה (למהדורא ראשונה, בהשמטות והוספות)

צד. מפתח שפתי

ספר ראשון

צה. הנחש והמזלג

צו.   הארז והקנה

צז.   הדרור והציפורים

צח. העורב והשועל

צט. סוס ורוכבו

ק.     הזאב והאנפה

קא. האריה והעכבר

קב. הסוס המתנקם

קג.  מראות נגעים

קד. המוות ומקושש עצים

קה. האריה וחמור יודע ציד

קו.   אבקת רוכל

קז.   בעלי השיר

קח. הדבר בבהמות יער

קט. הפרות הנושאות ארון ד'

קי.   אוזני הארנבת

קיא.     הארי הנוטה למות

קיב.     הנער והזקן

קיג.       הרועה והזאב

קיד.      השועל היושב בתענית

קטו.     הנמלה

קטז.     החמור בעור הארי

קיז.האריה והצרעה

קיח.     הדג הקטן והדיג

קיט.     האדם והצפע

ספר שני

קכ. החוח החפץ להתחתן בארז

קכא.         האיל

קכב.         בקיעת ים סוף

קכג.           עשת ברזל וחצוצרה

קכד.          עלמה יפה וסרת טעם

קכה.         השועל והחסידה

קכו.           העכברים יחדו ימתיקו סוד

קכז.           השועל וענבי הגפן

קכח.         התבן המץ והקש

קכט.         הילק והנמלה

קל. הנחש והכלב

קלא.         עצי השדה והברזל

קלב.         החמור והסוס

קלג.           חכמת המסכן

קלד.          הארי בצאתו למלחמה

קלה.         החלש יאמר גבור אני

קלו.           הלביאה והדב

קלז.           השמש בגבורתו

קלח.         מי הנהר העצומים והרבים ומי השלח ההלכים לאט

קלט.         הזאב והעגל

קמ. הנחש והאדם

קמא.         החמור והכלב

קמב.         השועל וצפיר העזים

קמג.          הפרה והכבש והגדי בברית עם הארי

קמד.         הגבעה הרה ללדת

ספר שלישי

קמה.         הנשר ושעירי היער

קמו.           השב ושלשת הנערים

קמז.           בעל הכפר השועל והכלב

קמח.         איש שעיר ואיש חלק

קמט.         נאד החלב

קנ.  האיש ושתי פלגשיו

קנא.          צבי מדח

קנב.          הדגים והשלך

קנג.            הזאב לפני מותו והשועל

קנד.           האילה העורב העכבר והצב

קנה.          חמור מקנא

קנו.            האשה ושתי שפחותיה

קנז.            שתי הרחלים

קנח.          הארנבת והשלו

קנט.          העגלה הטובעת בבץ

קס. הדב והאדם

קסא.         השועל והחתול

קסב.         חמור נושא ספוג וחמור נושא מלח

קסג.          השועל הזאב והסוס

קסד.         הזאב והכלב הרזה

קסה.         השועל הזבובים והקפוד

קסו.           הצפרדע החפצה לדמות אל האיל בגדלו

קסז.           שני הכלבים

קסח.         עב הענן

קסט.         המצנפת והעטרה

ספר רביעי

קע. ערבי הנחל וההדסים (אזכרתה)

קעא.         ------------

קעב.         הדולה פנינים מן הים

קעג.          השושנה וצפור קיץ

קעד.         העטלף

קעה.         המות וההולך למות

קעו.           החמור גבה-הלב

קעז.           השועל והזאב

קעח.         בקור חולים

קעט.         אלמנה צעירה לימים

קפ. השכוי והשועל

קפא.         שני העירים

קפב.         הארנבת והצב

קפג.           הפרדות

קפד.          החכם והמשגע

קפה.         הנשרים והיונים

קפו.           השועל והזאב

קפז.           הדרור והחזיר

קפח.         העורב החפץ התמשל כנשר

קפט.         הרועה מצוה לבנו

קצ. שני הכלבים ונבלת החמור

קצא.         קברות התאוה

קצב.         סיר יוצר חרש וסיר הנחשת

קצג.          האדם והכלב

קצד.         הנפט

קצה.         העלמה וצלמה

קצו.           סוף דבר

גם אלה משלי יהודה

משלים קטנים לילדים גדולים

קצז.           מושל עוד ביהודה

קצח.         רבי מאיר

קצט.         עמוד האש ועמוד הענן

ר.     הלפיד

רא. יעלת סלע והנשר

רב. מעשה נערות

רג.  הזאב ובנו

רד. הסוס והסיס

רה. ההולך לבקש את ד'

רו.   המאורות הגדולים

רז.   ברברים אבוסים

רח. הפה שאסר הוא הפה שהתיר

רט. ראשי עם הארץ

רי.   העשיר במותו

ריא.           הצפרדע אשר ביאור מצרים

ריב.           השעיר המשתלח

ריג.            בנים זרים

ריד.           נחש מרקד

רטו.           המנול בבית המדרש

רטז.           הצפרדעים המבקשים להם רב

ריז.ארמון נטש

ריח.           המושק והשפן

ריט.           נפשנו כצפור

רכ. המזמר והילדים

רכא.         אדני בזק

רכב.         אחזו לנו שעלים

רכג.           מחשבי קצין

 
משל המכפלה

רכד.          חצפא מהני

רכה.         נעוה לב יהיה לבוז

רכו.           הרקב לבית יהודה

רכז.           עם עקש תתפל

רכח.         אצבון בעל העגלה

רכט.         גרן האטד

רל. חתן למולת

רלא.         על מה רגזה הארץ

 

תרגומים

רלב.    יהודה מכבי  (ע"פ קאמפף)

זמירות ישראל (משירי ביירוֹן)

רלג.           זמירות ישראל א–ד

רלד.          בת יפתח בטרם מותה

רלה.         קינת הורדוס על מות מרימי אשתו

רלו.           חרבן ירושלים על ידי טיטוס

משירי שילר

רלז.           סוד אלוה

רלח.         אם מבכה על בתה

רלט.        הבערה

אמרי שפר (משירי לאופולד שפר)

[קול רעם בגלגל הרגיז רקיע]

רמ.את הכל עשה יפה

רמא.         העדר הויה והפסד

נגינת שותה שכר

רמב.   המליט  (מתוך "המלט" מאת שייקספיר)

רמג.     אנה את נפשי  (בעקבות ביירון)

רמד.    אם אשב לי בדד  (משירי פושקין)

רמה.  נגינתי בלילה  (משירי שוברט)

משלי לסינג

רמו.           החזיון

רמז.           הדרור

רמח.         השה

רמט.       השועל והנמר

רנ.  הרועה והנותן זמירות בליל

רנא.          בריאת האדם

 

שירים לעת מצוא

בעד החיים

רנב.          לשד"ל

רנג.            למאיר לטריס

רנד.           למשה מונטיפיורי

רנה.          על דא קא בכינא

רנו.            לרב מג

רנז.            לרא"ש

רנח.          לבעל "המשביר"

רנט.          ליעקב רייפמאנן

רס. לחזא"ל

רסא.         מכתב בחרוזים (למשה הכהן)

רסב.         שיר המנחה (לאליעזר האלברשטאם)

רסג.          למנחם

רסד.         לעמנואל סאלאוויציק

רסה.         הדוממים אינם חיים (לידידי יהושע שטיינברג)

רסו.           להנ"ל (במכתב תנחומים)

רסז.           נפתלי הירץ גינצברג

רסח.         לזק"ן

רסט.         למשה הכהן רייכרסאן

רע. לעול ימים

רעא.         לפלוני אלמוני

רעב.         לבאראן דוד גנצבורג

רעג.          לתלמידי הבאראן אלפריד גינצבורג

רעד.         להנ"ל

רעה.         לנגיד אבד שמיה

רעו.           אל הקורא

רעז.           לכבוד איש עברי הנקרא י"ה סבר"י

רעח.         פני משה

רעט.         להחכם צה"ר

רפ. למי שהיה ידידי

רפא.         למגיה הספרים

רפב.         לידידי הרב החכם רב-הפעלים

רפג.           שמעון שמואל פרוג

רפד.          האריה אל הדב הקטן

רפה.         אל זאטוטי בני ישראל

רפו.           ל"בני ציון" היקרים

רפז.           "המליץ" לקוראיו

רפח.         לאברהם יעקב סלוצקי

רפט.         לאיס"י

רצ. לשלום ראבינאוויץ

רצא.         הר"ר חיים יונה גורלאנד

רצב.         אחרון אחרון חביב

רצג.          מכתב מאת יהודה לשרה החמודה

רצד.         מה שהיו ליצני הדור אומרים

רצה.         לשרה שפירא

רצו.           לידידי מיעזעס

רצז.           תשובה לדאליצקי

רצח.         ליעקב בן ישעיהו

רצט.         לאיס"י

ש.    לחברי בהיכל שירתנו הר"ר מנחם דאליצקי

אל המתים

שא.            לבי למו אב יזעק

שב.            הה, כי נאסף איש החסד!

שג. אחרי מות שד"ל

שד.            על אבדן ראש המליצים מאפו

שה.            על מות כרמיה

שו. נאד של דמעות (לנשמת עשה השחר)

שז.          על מינדל בת אלעזר

שח.        על מאיר וחיה

שט.        על אברהם גרשון בן דניאל

שי.          על רחל בת תנחום אהרנשטאם

שיא.      על בנציון בן הרב אלכסנדר

שיב.      על יעקב זבולון בן אליעזר דיללאן

שיג.       על אליהו בן יהודה עליאשו

שיד.      על זלמן פנחס שטערן

שטו.      על שלמה צבי בן יששכר קאמענעצקי

שטז.      על פריידה בת ר' אליהו זיברלינג

שיז.        על משה בן מאיר שלאסבערג

שיח.      על הינדא בת הד"ר ישראל ראטנער

שיט.      על זאב וואלף בן שמואל

שכ.         על טוביה בן יחיאל מאנאשעוויץ

שכא.    על האשה רחל מאנאשעוויץ

שכב.    על הילדה נעמי בת ר' אליהו אפרון

שכג.      על ר' בנימין בלאך

שכד.     על שרה רייכה מייזיל

שכה.    על ר' יוסף שמערלינג

שכו.      על ר' מרדכי פלונגיאן

שכז.      על הבארונית חנה גינצבורג

שכח.    על הבארון יוסף גינצבורג

שכט.    על נפתלי הירץ גינצבורג

של.         על ר' אליהו מריגאלע

שלא.    על נתן נטע

שלב.    על זאב קאפלאן

שלג.      על שני אנשי חיל

שלד.     על מות אלכסנדר השני

שלה.    על ר' יצחק קאראבקאוו

שלו.      על ר' אברהם איזיק

שלז.      על מנחם בן יעקב פרומקין

שלח.    על שמעון דוד סלוצקי

שלט.    על מינא האלבערשטאם

שמ.        על בן ציון טייץ

שמא.       אחרי מות (על מיכה יוסף הכהן לעבענזאהן)

שמב.       דברי שכיב מרע

שמג.         הקדמה למשא הוי אח משנת תרל"ז

שמד.        הקדמה למשא הוי אח משנת תרי"ד

שמה.       הוי אח!

שירי אלמקמא"ת

שמו.        במקום הקדמה

שמז.        דבור מפוצץ

שמח.      הכל תלוי במזל

שמט.      שמוע שמעתי אפרים מתנודד

שנ.            ורוח הקדש לעמתו מרעים

שנא.        איהו בקרי ואתתיה בבוציני

שנב.        אשה מלומדה, או אני והוי

שנג.         שנוי השם

שנד.        לאיש עשיר

שנה.        בתים לבדם

שנו.          סוד העבור

שנז.          חמר לשיר חזיון (בכרמי עין גדי)

שנח.        בית הכרם

מכתמים

שנט.   לישראל מוכר המשקה

שס.      פחד שוא

שסא.  פקדת עקרה

חידות

שסב.  מגביה פתחו מבקש שבר

שסג.   מלא כל הארץ

שסד.  חידות במלות יחידות

שסה.  פתרון על חידה

שסו.    כתבת על מצבת משלי יהודה

רפּסודות

שסז.         אח לצרה

שסח.       מה אני

שסט.       אדם כדגי הים או בת גלים

שע.            לברכה ולא לקללה

שעא.       הילדות והשחרות

שעב.       למי כל הכבוד

שעג.         חיצוניות

שעד.        על החנות החדשה לגרגרנים

שעה.       לבני דורי

שעו.         בנגון אקדמות

 

פרוזה

שעז.         שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים

שעח.       אחרית שמחה תוגה

שעט.       העצמות היבשות

שפ.            ולא ביד חזקה

שפא.        רחמי-אם

שפב.        כף רגל עגל

שפג.         שניהם כאחד טובים

שפד.        מלך טפש

שפה.        רבלה מוכרת החמאה

שפו.          המעורב בדעת

שפז.          קפיצת הדרך

שפח.        בעבור נעלים

שפט.        תודה הבאה לאחר זמן

שצ.            מעלות ומורדות

שצא.       צלוחית של פלייטון (א–כ"ב)

שצג. אני ישן ולבי ער

שצד. "עד דלא ידע"

שצה. לבסומי בפוריא

שצו. מתנובות שדי

שצז. האבכה?

שצח. קרית ספר

שצט. על נהר כבר

ת. הקדמה לפרקי "על נהר כבר" הנוספים

תא. דבר יום ביומו

תב. דפים נוספים ל"על נהר כבר"

(במהדורה המודפסת הופיעה כאן יצירה נוספת: "צלוחית של פלייטון (פלייטון נוסף)", שנשמטה בטעות והוספה על ידי המדפיסים באיחור.  במהדורת פרויקט בן-יהודה, צירפנו אותה במקומה, כפלייטון כ"ב לעיל.)

תג. פחד בלילה (מתוך הוספות ל"המליץ" 287)

 

זכרונות

 

פרקי זכרונות

 

אגרות

ע"פ אגרות יל"ג בשני כרכים, בעריכת יצחק יעקב וויסבערג, ווארשא, תרנ"ד-תרנ"ה, 1894.

 

הקדמה

 

שנת תרי"ח

שנת תרי"ט

שנת תר"ך

שנת תרכ"א

שנת תרכ"ב

שנת תרכ"ג

שנת תרכ"ד

שנת תרכ"ה

שנת תרכ"ו

שנת תרכ"ז

שנת תרכ"ח

שנת תרכ"ט

שנת תר"ל

שנת תרל"א

שנת תרל"ב

שנת תרל"ג

שנת תרל"ד

שנת תרל"ה

שנת תרל"ו

שנת תרל"ז

שנת תרל"ח

שנת תרל"ט

שנת תר"ם

שנת תרמ"א

שנת תרמ"ב

שנת תרמ"ג

שנת תרמ"ד

שנת תרמ"ה

שנת תרמ"ו

שנת תרמ"ז

שנת תרמ"ח

שנת תרמ"ט

שנת תר"ן

שנת תרנ"א

שנת תרנ"ב

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·         אסף ברטוב

·         הילה ברטוב

·         שירה מייזנברג

·         רותי אלון-בושר

·         גורן שקד

·         יניב פרקש

·         נחום ונגרוב

·         מיכל לוי

·         אמיר קליין

·         איתן פינסקי

·         רותי לרנר

·         אורי בלסבלג

·         עפרה רגב

·         דנה פז-פרינס

·         רותי טיקוצקי

·         ברוריה בן-ברוך

·         אודי יוליס

·         ירון רחמים

·         מלאכי שפר

·         אבי מור

·         אמיר ברטוב

·         ליאורה בר

·         ערן גרף

·         נאוה בת-צו"ר

·         הניה וילף

·         אתי גראואר

·         תמי שביב

·         טוני נגל

·         לאה עופר

·         גליה גזית

·         קרין סברנסקי

·         בלהה ארגון

·         מאיר שרמן

·         רותי ששון

·         חנה טל

·         מינה סלונים

·         דניאל פריש

·         צחה וקנין

·         מיה קיסרי

·         עדנה פולק

·         ליאת חדד

·         אילנה רונן

·         יעל זאבי

·         מאור פרץ

·         ג"ס

הגיהו:

·         עמינדב ברזילי

·         נורית רכס

·         צחה וקנין

·         רינה רוזן

·         אביבה רוסט

·         רותי פחימה-אילן

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org