יצחק בן מרדכי יפה

(1880–1928)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

יומן

מה הם החיים? : יומן: נוה-צדק 1912-1916
[תל-אביב]: י. שרת, 1982.

 

מאמרים, מסות, ועיון

מחקרים במקרא ובגיאוגרפיה של ארץ-ישראל[1]
ירושלים: (דפוס י"א ווייס), תרצ"ד

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               דניאל פריש

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org

 [1] הוצאו על ידי משפחתו וידידיו למלאת שש שנים למותו <תרפ"ח-יח באב תרצ"ד>.