צבי הירש יפה

(1853–1927)

בפיתוח

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

עיון

 

קורות חשבון העיבור

ע"פ מהדורת תרצ"א

 

לקורות היהודים באיטליה

מתוך האסם, מאסף לספרות ולמדע, סנקט פטרבורג, תרנ"ח 1897

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקליד:

·         אמיר גולדשטיין

הגיה:

·         משה נועם

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org

או בפקס: 09-7486141

(+972-9-7486141 internationally)