אליעזר ליפא יפה

(1881–1942)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

פרוזה

בפעמי הכיליון: חזיון עלילות מימי חזקיהו מלך יהודה ואחז אביו
תל אביב: האריאל; דפוס השומר הצעיר, תרפ"ח.

 

מאמרים, מסות, ועיון

גידול ירקות

תל אביב: הוצאת האריאל, תרפ"א.

יסוד מושבי עובדים

יפו: הועד המרכזי של מפלגת הפועל הצעיר, תרע"ט.


כתבי אליעזר יפה

תל אביב: עם עובד, תש"ז.

 

נדבכים ראשונים

ביסוס ההסתדרות של פועלי הגליל

לחתימת השביתה בסג'רה

מכתב-חוזר מס' 2

מכתב-חוזר מס' 4

בהסתדרות החקלאית בגליל

ע"ד סידור העבודות לפועלות

למצב עובדינו החקלאים

 

עם התרחבות האופק

לעבודתנו בארץ-ישראל

יסוד מושבי עובדים

על תכניתו של ד"ר סוסקין

לשאלות ההתישבות

לענין "ניר"

תוספת לענין "ניר"

בשאלות התישבותנו החקלאית

"הגרעין החקלאי"

שיטה או שלטון

למצב משקינו

האם כנים נחנו?

נתיבות עקלקלות

לחוקת התור להתישבות

עם נירו הראשון של "ניר"

מושבי העובדים לשנתם השש-עשרה

 

תנובה

מן השאלות החברתיות בתנובה

למצבה הכלכלי של תנובה ומצבה המשקי

במשעולי השוקים לתוצרתנו

לשאלת החברות בתנובה

מי יחנכנו קואופרטיבית!

מאין יבואו העובדים לתנובה?

מה נשקף לענפי החקלאות שבמשקינו

מתוך תיקי השאלות של תנובה

 

"אלומות"

פתיחה להוצאת "אלומות"

אל חומות תנובה

בשאלות הבציר

איזהו הפרסום הטוב ביותר

בשלהי העונה

הערות למאמרו של הח' – –

להרמת קרנה של תנובה

על הבקורת, הסגנון ועוד

הערות

תולדות תנובה ומצבה כיום

הצעות ע"ד הדרך לקשרי תנובה

על האחריות, הפרסום ועל עוד דברים

 

מילים נרדפות: מילון

תל אביב: הוצאת המחבר, [1941].

סקירה על תנובה ודיון בכל שאלותיה
תל אביב: [מוציא לאור לא ידוע], תר"ץ.

תורת הבהמות
תל אביב : מפיץ הספר, (1935).

תנובה

תל אביב: המרכז לאגודות תנובה בארץ ישראל, תר"ץ-[תרצ"ה].

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

סרקו:

·               נאוה בת-צו"ר

הקלידו:

·               אביבה רוזובסקי

·               אודי יוליס

·               אילנה רונן

·               אירית חיל

·               אלונה

·               אסתר ברזילי

·               בלהה ארגון

·               גליה גזית

·               הניה וילף

·               יעל זאבי

·               לאה עופר

·               מאור אלרון

·               מוניקה גנה

·               מרגלית נדן

·               ערן גרף

·               צחה וקנין

·               רבקה קולבינגר

·               רות ששון

·               רחל ויטנברג

·               שולמית רפאלי

 

הגיהו:

·               נגה רובין

·               נורית רכס

·               רחל ויטנברג

·               עמינדב ברזילי

·               שלי אוקמן

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org