ספרות נספים וניצולים בהוצאת יד ושם

© כל הזכויות שמורות.  מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

אגרות מאין-שם: אגרות אחרונות של יהודים מארצות השלטון הנאצי

תרגום: דנוטה דומברובסקה, רוברט אמויאל, רפאל יוליוס; ירושלים: יד ושם, תשמ"ח.

 

אנה: אישה במנוסה / אנה פודגיצקי
ירושלים: משרד הבטחון - יד ושם, תשס"ב 2002.

 

להיות חופשי: נער בגטו לודז' ובמחנות / בן אברהם / מרים בריק נקריץ

[תרגום מפורטוגזית – מרים בריק נקריץ]; ירושלים: יד ושם, תשס"ד.

 

אביב בעלטה: אבדן הנעורים בבנדין ובמחנות / דב זלמנוביץ
ירושלים: יד ושם, תשס"ג 2003.

 

שמו היה פרידריך / האנס פטר ריכטר / רות גורן
מגרמנית - רות גורן; ירושלים: יד ושם, תשמ"א.

 

עצי הלבנה הזקופים: לוחם יהודי בצבא הפולני, בגטו מזריץ' ובמחנות / משה ברזניאק
[רשם מפי אביו - נפתלי ברזניאק]; ירושלים: יד ושם, תשס"ד 2003.

 

בדרכי החיים: ילדות בזהות ארית בין הכפריים / מרים בריק-נקריץ
[תרגום מפורטוגזית - מרים בריק נקריץ]; ירושלים: יד ושם, תשס"ד; 2004.

 

© כל הזכויות שמורות. מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

 

סרקה:

·               נאוה בת-צו"ר

 

הקלידו:

·               ערן גרף

·               שולמית רפאלי

·               שושי סרברו

·               עדנה פולק

·               צפורה ניצן

·               חווה ראוך-סטקלוב

·               רותי לרנר

·               אודי יוליס

·               לאה ברזילי

·               תאיר אלוף

·               נגה רובין

·               ליאורה פוזנר-נהרי

 

הגיהו:

·               חווה ראוך-סטקלוב

·               איילת צנקל

·               אילנה רונן

·               שלי אוקמן

·               מרגלית נדן

·               שושי סרברו

·               צחה וקנין

·               עדנה הדר

·               רחל ויטנברג

·               עמינדב ברזילי

·               ליאורה פוזנר-נהרי

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

חשןצנשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org