דוד פוגל

(1891–1944)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

שירה

לפני השער האפל: שירים
ע"פ "כל השירים", תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1998.

לעבר הדממה: שירים
תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשמ"ג 1983.

 

פרוזה

© בבית המרפא: נובלה

[בני ברק]: הקיבוץ המאוחד, תשס"ח 2008. (נוסח מנחם פרי, לפי כתבי יד המחבר.  הנובלה נכתבה בפאריז ב-1926.)


© נוכח הים: נובלה
[תל אביב]: הקיבוץ המאוחד, תשס"ה 2005. (נוסח מנחם פרי, לפי כתבי יד המחבר.  הנובלה נכתבה בפאריז ב-1932.)

 

חיי נישואים: רומן

 

רומן וינאי

תל-אביב: עם עובד, תשע"ב 2012.

 

תחנות כבות: נובלה, רומן, סיפור, יומן
[תל-אביב] : הקיבוץ המאוחד, תש"ן 1990.

 

תרגום


הכופר מסואנה / גרהרט הויפטמן
ורשה: שטיבל, תרפ"ג.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               יעל זאבי

·               אילנה רונן

·               חווה ראוך-סטקלוב

·               רחל דנא

·               רבקה קולבינגר

·               אהד גלעדי

·               הניה וילף

·               ערן גרף

 

הגיהו:

·               עמינדב ברזילי

·               רינה רוזן

·               רחל ויטנברג

·               עדנה הדר

·               צחה וקנין

·               נורית רכס

·               רונית רהב

 

סרקו:

·               צחה וקנין

·               הילה לוי

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org