טוביה בן משה כהן

(טוביה כ"ץ, טוביה הרופא; 1652–1729)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

שירה ופרוזה

ספר עלית טוביה

ורשה: חיים קעלטער, תרמ"ו 1885.

התורה

הגיון לבי

אל רעי

אל פלוני אלמוני

שושנה בוכיה

אדם ראה לעינים

הכסף

ארבעה עשר לחדש אדר

בכו לא תבכו

אל תעפיל לעלות

ידיד יקר

שעשועי הילדים

התחיה

התשוקה

הנפש

יללת רעה

האח ואחותו (העתקה)

דרכי בני אדם

ונשמרתם מאד לנפשותיכם

אל קשה יום

לא בחיל ולא בכח

אל מורי

השלך על ה' יהבך (ע"פ משל המגיד מדובנא)

עברה גוררת עברה

ידידי!

תודה על מוסר מורי

החזיון

הילד טרם גוחו מבטן

ירחי קדם

אל תבקש לך גדולות

מות גבורים

הגיוני לבי על קברות הורי

לא יועיל הון ביום עברה

אל המקנא

אל אדם גבה לב

הרחק מהמסלה

על כרחך אתה חי ועל כרחך אתה מת

דור דעה

 

חדר העליה

ורשה: חיים קעלטער, תרנ"ב 1892.

 

דרמה

ספר עלית טוביה

ורשה: חיים קעלטער, תרמ"ו 1885.

 

צדק ועטרה
אחימן ושולמית

ארץ קדם

 

מאמרים, מסות, ועיון

ספר טוביה הרופא (מעשה טוביה)

 ירושלים: בקאל, תשכ"ז

 

זכרונות

הילד טרם גוחו מבטן

הגיוני לבי על קברות הורי

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               דפנה פילובסקי

·               אודי יוליס

 

הגיהו:

·               נורית רכס

·               משה נועם

 

סרקה:

·               נאוה בת-צו"ר

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org