יוסף אליהו בן הלל טריווש (טריבוש)

(1856–1940)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

פרוזה

דור תהפוכות: ספור מדברי השנים האחרונות
ורשה: דפוס א' גינז, תרמ"א.

דין וחשבון: ספור
וארשה: אחיאסף, תרנ"ה 1894.

 

פסיעות קטנות
וילנא: דפוס פיראזשינקאוו, תרס"ד.

 

תרגום

אנה קרנינה: רומן בשמונה חלקים / לב ניקולביץ' טולסטוי

היסטוריה כללית: העולם העתיק / משה יעקב נדל
וילנה: ורשה: אוניברס, תרפ"ב 1922.

המתה / אנני בוק
[ורשה]: תושיה; פיעטרקוב: דפוס ש’ בעלכאטאווסקי, תר"ס 1899.

 

כתבים נבחרים / לודויג ברנה
ורשה: תושיה, תרנ"ו 1896.

 

מלחמה ושלום (כרכים א-ד) / לב ניקולביץ' טולסטוי

ברלין: שטיבל, 1929.

ראו גם מלחמה ושלום – אפילוגים ואחרית דבר בתרגום אברהם לוינסון

 

מסמולנסק עד מוסקבה: מלחמת נפוליון ברוסיה / לב ניקולביץ' טולסטוי
[תל אביב]: (דפוס תל אביב), [תש"א].

 

ספורי הרצל / בנימין זאב הרצל
וילנא: דפוס י' פיראזשניקאוו, תרס"ד

 

ספר דברי הימים: מיום היות ישראל עד ימי הדור האחרון / צבי גרץ

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

סרקו:

·               סגל ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה על שם בלומפילד באוניברסיטה העברית

·               חיים לוי

·               נאוה בת-צו"ר

הקלידו:

·               אביבה רוזובסקי

·               אודי יוליס

·               אילנה רונן

·               בלהה ארגון

·               גליה גזית

·               דור סער

·               דפנה פילובסקי

·               דניאל פריש

·               הילה לוי

·               חווה ראוך-סטקלוב

·               יעל זאבי

·               מיה קיסרי

·               מרגלית נדן

·               נילי אפשטיין

·               עדינה קופלמן

·               עידן בסקין

·               ענת שפירא

·               עפרה הוד

·               ערן גרף

·               רחל דנא

·               רחל ויטנברג

·               רחל זלינגר

·               רחל חיון

·               רנה כהנא

·               שולמית רפאלי

·               תאיר אלוף

 

הגיהו:

·               אביבה רוסט

·               ליאורה פוזנר נהרי

·               עדנה הדר

·               צחה וקנין

·               רחל ויטנברג

·               רינה רוזן

·               עמינדב ברזילי

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org