ישראל חיים טביוב

 (1858–1920)

בפיתוח

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

פרוזה

תמונות וציורים

 

דרמה

השורר בביתו (קומדיה)

ע"פ הוצאת "תושיה", פיעטרקוב, תר"ס

איש הרוח (בחתימה "י. ויטאל")

במקום דרשה

 

תרגום

חשיבותה של רצינות / אוסקר וויילד

ע"פ הוצאת "שטיבל", ורשה, תר"ף

מניפה של ליידי וינדרמיר / אוסקר וויילד

ע"פ הוצאת "שטיבל", ורשה, תר"ף

תמונת דוריאן גריי / אוסקר וויילד

כתבים מעזבון מועדון הפיקוויקים / צ'רלס דיקנס (כרך א' וב' מתוך ג' כרכים)

ע"פ הוצאת "נ. טברסקי" תל-אביב, תש"ז (מהד' שניה)

חיי שלמה מימון כתובים בידי עצמו / שלמה מימון

ע"פ הוצאת "תושיה", ורשה, תרנ"ט

מאורעות תום (תום סוייר) / מארק טוויין

ע"פ הוצאת "תורגמן", אודסה, תרע"א

ספרי הזכרונות / משה מונטיפיורי ויהודית מונטיפיורי  ("בקיצורים והשמטות")

אפרים קוה / ברתולד אוירבך  (במקור: Dichter und Kaufmann)

 

עיון

מחקרים בענייני ספרות ולשון

ע"פ "כתבי י.ח. טביוב", הוצאת "מוריה" ו"דביר", ירושלים-ברלין, תרפ"ג

 

    א.              התנ"ך לפי השערת מבקריו

    ב.              החריפות והחידוד שבתנ"ך

     ג.              תלמודה של בבל ותלמודה של א"י

    ד.              החידוד במדרש הכתובים

    ה.              פסוקי המקרא שבתלמוד

     ו.               שפת עבר החדשה

     ז.               על המשלים והפתגמים

    ח.              היסודות העבריים בז'ארגון

    ט.              היסודות הסלאביים בז'ארגון

     י.               שמות היהודים

   יא.            שמות משפחה עבריים

אוצר המשלים והפתגמים

ע"פ הוצאת "מוריה", אודסה, תרע"ט

 

          הקדמה ומבוא

          אוצר המשלים והפתגמים

          מפתח נושאי למשלים ופתגמים (עם קישוריוֹת לפתגמים עצמם)

אריסטו, חייו וספריו ושיטתו הפילוסופית

אוצר השירה והמליצה (לספרות ימי-הביניים)

מבחר הספרות (מרמח"ל עד מנדלקרן)

 

ספרי לימוד

עדן הילדים ("ספר מקרא לילדים עם תרגום המלים בארבע לשונות")

מורה הסגנון

עברית בלשון עם ועם

מורה הילדים

המכין

אגרון לבני הנעורים

תורת הסגנון

תורת הניקוד

המורה בלשון עמו

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

סרקו:

·               צוות פרויקט בן-יהודה

·               נאוה בת-צו"ר

 

הקלידו:

·               חנה טל

·               מינה סלונים

·               רותי ששון

·               רעות זעירי

·               רותי לרנר

·               יעל פנקובר

·               יעל ריישר

·               נעה אופנהיים

·               רחל חיון

·               תמר ניצן

·               מאירה שר

·               שולמית רפאלי

·               צחה וקנין

·               רחל ויטנברג

הגיהו:

·               עמינדב ברזילי

·               רינה רוזן

·               מרגלית נדן

·               אביבה רוסט

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org