א"ש שטיין

 (אברהם שמואל שטיין, 1911–1960)

בפיתוח

© כל הזכויות שמורות.  החומר מובא ברשות בעלי הזכויות.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

פרוזה

עלים טרופים ברוח
ע"פ מהדורת עם עובד, תשי"ב

הנביאה

מלכת הנכר

קסמי מולדת

עקרה ילדה שבעה

הרועה מכפר שונם

עלים טרופים ברוח

המשרד

שנאת חינם

 

אהבה בצל הצלב
ע"פ מהדורת תשי"ג

 

סכיזופרניה – ואהבה

אהבתו של חייל משוחרר

אהבת עד

אהבה בצל הצלב

אהבה שנכזבה

אהבת עסקן

אהבה דחויה


עִם הספר
(אחרית דבר מאת המחבר)

 

אש מריבה ע"פ מהדורת תשט"ו

חלק א': חידת הקמיעות (פולמוס עמדין-אייבשיץ)

חלק ב': דודאי צבי (עלילות שבתי צבי)

חלק ג': נקמת מרעים (תועבת פרנק)

 

והאש השאירה אפר: רומן הסטורי על פראנק ועדתו
ע"פ מהדורת תשי"ז

בת המושבה: רומן ארץ-ישראלי
ע"פ מהדורת תשי"ח

 

אש פושטת באופק מתוך "מאסף ישראל", בעשור לעצמאות ישראל, 1958

 

אדרת אליהו (סיפור הסטורי)
ע"פ מהדורת אל"ף, תל אביב, תשכ"ד

 

שבע חופות
מתוך העזבון

אשת מדנים

הספרדיה גרציה אברבנאל

אהבתה העצמית של גב' רינג, או: דיבוק ושמו פארנויה

עדה וצילה

אוייבת הגברים

היא מתה פעמיים

שיבה אשר נס בה

 

דרמה

פרנק ובתו (מחזה היסטורי; במלאות 250 שנה למשפטי עלילת-הדם של כת הפרנקיסטים)

ע"פ כתב-יד מן העזבון

 

מאמרים, מסות ועיון

החבר ארתור: דמויות ופרקים מחיי ה"בונד"
ע"פ מהדורת תשי"ג

אשכולות
ע"פ מהדורת תשי"ט

הנשיא וביתו

מפקד חלוץ / מקיבוץ אלונים לכיבוש אילת

ויהי בונה עיר / מצפרני הבולשת בעיראק לאור יהודה

אדריכל הקיבוץ / מכיבוש עבודה להתיישבות שיתופית

איש המושב / אדמה ומשק משפחה

עובד הטרקטור / מהחלוץ בפולין לעבודת כיבוש

עודר הטוריה / מהמושבה לארגון הפועלים החלקאים

ה"דוד סם" מאביחיל / מהגדודים ל"פרדס הגדוד"

חובב הדבורים / מהכפר בצ'כיה לישובי עולים

קולט העליה / מתל חי למעברות אשקלון

השחקן הותיק-הצעיר / מתיאטרון קמינסקי לתיאטרון "זוטא"

חלוץ חלוצי הים / מפרברי תל אביב לשבעת הימים

הפרוליטאר מ"יובל גד" / מסימטאות קרמנשא לייצור צנורות

פועל הטכסטיל / ממכונת "אתא" לחברות בכנסת

פועל בנין ותיק / מהקלויז בשאדלאץ לפיגומי הבנין

הנהג הצבורי / מפרדסי פתח תקוה ל"דרום יהודה"

המהנדס הבונה / מ"קו מג'ינו" לגני יהודה

האחות בנמל יפו / מבית-ההבראה ע"ש מדם למרפאת קופת חולים

רופא העם / לתקנת מצוקתנו הדמוגראפית

המורה הערבי / לשלום, לאזרחות, להבנה

המחנך העברי החלוצי / המשך וחידוש רוח העם

פועל הדפוס / מקצוע יהודי קדום

 

דיוקנאות ע"פ הוצאת מ. ניומן, ירושלים – תל-אביב, תשכ"ז

זלמן שזר – הצופה לבית ישראל

לוי אשכול – עולמו של שר חלוץ

בית לבון – א. זליג

אריה טרטקובר – שגריר יהודי עולמי

סעדיה שושני – בית הדפוס שעשה היסטוריה

ישעיהו אוסטרידן – החלוץ הסופר ממקסיקו

יוסף רוזנזפט – "אבי משפחת ברגן-בלזן"

אבא גורדין – ראש האנארכיזם הרוסי והיהודי

יצחק ר. מולכו – השותל תרבות יהודי ספרד

 

מאמרים לא מקובצים מכתבי עת ומהעיתונות

מונומנט העבודה מתוך "במענית", במת הנוער בכפר, הוצאת תנועת המושבים, נהלל, אב תרצ"ט

"חרות אמריקה ב'" מתוך "דבר", 21 בפברואר 1940

מעמק הבכא: "דכאו" מתוך "דבר", 11 בנובמבר 1942

בעורף הסובייטי מתוך "דבר", 10 בפברואר 1943

מן החרכים מתוך "במעלה", 5 במרס 1943

בשולי שדות מתוך "דבר", 14 באפריל 1943

חומות מתוך "דבר", 5 באוגוסט 1943

מחר לאחר המלחמה... מתוך "הפועל הצעיר", תש"ד

ויכוח על שירת הזמן בעיתונות היהודית באמריקה מתוך "הפועל הצעיר", 1945

חלוץ ספרות הים באמריקה מתוך "ים" גליונות החבל הימי לישראל, חוברות ו'-ח' נובמבר 1945–ינואר 1946

מצבה רוחנית לאם-הקהילות בפולין מתוך "הפועל הצעיר", 1946

יעודה הבינלאומי של האנטישמיות בדורנו  מתוך "דבר", 28 בספטמבר 1947

גל עכור  מתוך "דבר", 17 בדצמבר 1947

"השמש מפציעה במזרח"  מתוך "דבר", 18 בפברואר 1948

הקרב על אילת מתוך "ים" גליונות החבל הימי לישראל, חוברות ו'-ז', חשון-כסלו תש"ט, נובמבר-דצמבר 1948

ברכת הכוח וחרדתו מתוך "דבר", 5 בספטמבר 1948

35 שנות מחקר יהודי – ייוו"א: ווילנה – ניו-יורק – תל-אביב מתוך "הפועל הצעיר" 21

בין אומה לעם מתוך "דבר", 8 באפריל 1949

על כמה ענינים מתוך "הפועל הצעיר", 1950

האנרכיזם בצרפת ובספרד מתוך "דבר", 19 ביוני 1950

סכנות מבפנים מתוך "דבר", 30 ביוני 1953

הגאולה בעיני הרמב"ם מתוך "דבר", 5 בפברואר 1954

לייעודה של העיתונות מתוך "הפועל הצעיר", שנה 43, גליון 27, תשי"ד

פאתוס לאומי וסוציאלי מתוך "דבר", 3 ביוני 1955

אופטימיזם מלאכותי – לצידוק הישיבה בגולה מתוך "דבר", 14 בפברואר 1956

"קרן התולדות בישראל" מתוך "דבר", 4 במרס 1956

אנטישמיות בפרסום אונסק"ו מתוך "דבר", 30 במרס 1956

והאש השאירה אפר מתוך "הפועל הצעיר", 1956

הודאת בעלי הדין: לא נפתרה שאלת היהודים בברית המועצות מתוך "דבר", 8 במרץ 1957

מעמדה ותרומתה של יהדות ארצות הברית מתוך "גשר" רבעון לשאלות חיי האומה, שנה שלישית חוברת 1, ניסן תשי"ז, אפריל 1957

האפופיאה של ה"בונד" מתוך "גשר" רבעון לשאלות חיי האומה, שנה שלישית חוברת 4, טבת תשי"ח 1957

התפתחות טראגית, לא שלמה מתוך "דבר", 21 ביוני 1957

דרכים למניעת הירידה הדמוגרפית של העם היהודי מתוך "דבר", 2 באוגוסט 1957

עיוני תשעה באב מתוך "דבר", 6 באוגוסט 1957

משורר האש והישע מתוך "דבר", 27 בדצמבר 1957

מבוכת האינטליגנציה היהודית באמריקה מתוך "הפועל הצעיר", 11 בפברואר 1958

עשרים שנה למגבית היהודית המאוחדת מתוך "הפועל הצעיר", 20 באפריל 1958

שערורית נטורי-קרתא בארה"ב מתוך "דבר", 1 ביולי 1958

"הציונות הגדולה" נוסח אמריקה – מה משמעותה? מתוך "דבר", 5 בינואר 1959

גלויות מן המולדת מתוך "דבר", 20 בפברואר 1959

דרישת שלום עגומה מיהודי בירוביג'אן מתוך "דבר", 26 בפברואר 1959

נאסרה ההגירה לקנדה מתוך "דבר", 29 במרץ 1959

נפתוליו של פרופ' טוינבי עם היהדות וישראל מתוך "דבר", 27 באפריל 1959

אומה ופזורה מתוך "דבר", 29 במאי 1959

האמן שלא שכח את השואה מתוך "גשר" רבעון לשאלות חיי האומה 2 (19) שנה חמישית, סיון תשי"ט,  יוני 1959

האינטליגנציה הצעירה לאן מתוך "דבר" 18 ביוני 1959

דרישת שלום עגומה מקיבוץ יהודי מבודד מתוך "דבר", 21 ביולי 1960

כנר התמיד מתוך פנקס קלצק, עורך א"ש שטיין, ארגון יוצאי קלצק בישראל, ת"א, תש"ך 1959

כיצד הוכרע האנרכיזם ברוסיה מתוך "דבר", 19 בפברואר 1960

גורל ההתיישבות היהודית בגולה מתוך "דבר", 11 במרץ 1960

שירת יהודי התרגום מתוך "דבר", 27 במאי 1960

לגורלם של הקראים מתוך "דבר", 28 ביולי 1960

ליום ט' באב מתוך "דבר", 1 באוגוסט 1960

עוד לפולמוס החסידות מתוך "דבר", 21 באוקטובר 1960

החינוך היהודי בבריטניה מפגר כימי דור מתוך "הפועל הצעיר", 1960

"תחיית המתים" ותחיית החיים כתב יד שנמצא במכון לבון – ארכיון לחקר תנועת העבודה

הערות לשאלה נכבדה כתב יד שנמצא במכון לבון – ארכיון לחקר תנועת העבודה

לשון זרה מתוך "עתידות" ח', קובץ ספרותי מדעי בעריכת אשר ברש, ההסתדרות הציונית העולמית, המחלקה לענייני הנוער והחלוץ, ללא תאריך

 

תרגום

 

עיר המתים / ד' ליוור
ע"פ מהדורת תש"ו

 

בשערי מוסקבה / מנדל מאן [המקור ביידיש]
ע"פ מהדורת תשט"ז

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               דוד בן-מנחם

·               דרור איל

·               עמירה ביידר

·               נורית רכס

·               קלרה יחזקאל

·               נאוה בת-צו"ר

·               בלהה ארגון

·               אילנה רונן

·               דורון קאלו

·               מינה סלונים

·               מלאכי שפר

·               רבקה לבני

·               אמיר גולדשטיין

·               רבקה קולבינגר

·               יעל ריישר

·               מרים בן-עמי

·               שמעון שמעון

·               גליה גזית

·               לאה עופר

·               ענבל אגוז

·               צביה אליאסי

·               אביבה רוזובסקי

 

הגיהו:

·               אורנה אגמון בן-יהודה

·               תמר בן-מנחם (לבית שטיין)

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org

או בפקס: 09-7486141

(+972-9-7486141 internationally)