קדיש יהודה ליב בן אברהם שמעון סילמן

(1880–1937)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

שירה

זמרי עם
ירושלים: לכו נרננה, תרפ"ז 1927.

 

בורגני וחלוץ עני: זמר לעם

הבה נתפייסה

כי ראשי אניחה לי

המחותן אלוהינו...

תחת שיח הירקרק

האדרת

כשהרבי אלימלך...

הבה נתחדשה...

הס, הס, הרבי נע

אף ברי...

 

 

שירים לעם
ירושלים: סנונית, תרע"א 1911.

 

פרוזה

חזק ובזק: סיפור
(תל-אביב : דפוס הפועל הצעיר), [תרצ"ו 1936].


כרפס

ירושלים: סנונית, תרע"ג 1913.


אספקלריה לסטירה, להומור ולביקורת

ירושלים: דפוס פרומקין, תר"ף 1920.

 

מעשה באיש מופת: אגדה

ורשה: תושיה, תרס"ד 1904.

סנסנים: שנים עשר סיפורים

ירושלים; תל אביב: תרבות, תרפ"ט 1929.

 

הילד ישראל
ספר ד' בתוך: ספריה קטנה לילדים ולנערים / אדמונד ספנסר; (תל אביב): פ' גינזבורג, [תרפ"ח 1928].

 

שמעון סביבון: סיפור
ירושלים: דפוס שושני, תרצ"ו 1937.

 

ש"ס ארץ ישראל :<קטן>, א. מסכת בבא תכניקא
[תל אביב: חמו"ל, תשל"ז 1977]

 

תעודת אזרח בארץ-ישראל: לשנה טובה

ירושלים: סנונית (דפוס גולברג), [תרפ-?]

 

מחזות

ויהי במימי אחשורוש: מחזות וחמר למחזות

תל אביב : ליהודים,  (דפוס איתן ושושני) תרפ"ט 1929.

החשמונאים הקטנים: חזיון בשתי מערכות

[ח"מ] : סנונית, תרע"ו 1916.

מגילת אסתר: קומדיה בשלוש מערכות בשבע תמונות

ירושלים: דפוס הספר, תר"ץ 1930.

מגלת שמטה

ירושלים: סנונית, תר"ע 1910.

מרדכי והמן: חזיון לילדים בשלוש תמונות

ירושלים: דפוס הספר, [תרצ"ד 1934].

סיפור חנוכה: חזיון לקטנים
ירושלים: (דפוס ארץ-ישראל), [תרצ"ג 1933?].

 

מאמרים, מסות, ועיון

צבי ברוק: עלים לזכרונו
תל אביב: (דפוס איתן ושושני), תרפ"ט 1929.

 

תרגום

מזל טוב: קומדיה במערכה אחת / שלום עליכם
מוסקבה: הוצאת הבימה, דפוס שלום בוקשטיין, תרע"ט 1919.

האלהים האדם והשטן: חזיון בארבע מערכות ופרולוג / יעקב גורדין

ירושלים: סנונית, תרע"ה 1915.

אלישע בן אבויה: חזיון בארבע מערכות / יעקב גורדין

ירושלים : סנונית, תרע"ו 1916


המשיח האילם: דרמה בשלוש מערכות / דוד פינסקי  [מוגן בזכויות עד 2030]

יפו: מ’ שהם, תרפ"ה 1925.

 

דם ודין: ספור מימי עלילת הדם בוליזש / מאיר ד' ריבקין

תל-אביב: דביר, תרצ"ג 1933.

 

מתוך העזבון


רשימות לעצמי: מתוך העזבון
(ירושלים: דפוס מרכז, תש"ח)

 

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               יעל ריישר

·               ערן גרף

הגיהו:

·               צחה וקנין

·               נורית רכס

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org