דוד ישעיהו זילברבוש

 (1854–1936)

בפיתוח

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

פרוזה

ע"פ מחזות וסיפורים, קראקא, תרס"ה

וע"פ כתבים נבחרים, כרך א', הוצאת "חובבי הספרות", וינה, תר"פ

דמעת עשוקים  [רומן]

נער-זקן

מדחי אל דחי

נפש אחת מישראל

עובדיה

כח הבת

מים שאין להם סוף

יבמה שרקקה דם

מזל דגים

הסביבון

הברקת

ערבה חבוטה

צאן קדשים

 

מעשה באשה אחת

ע"פ מעשה באשה אחת, מהדורת וינה תרפ"ג

 

מאמרים ומסות

ע"פ כתבים נבחרים, כרך א', הוצאת "חובבי הספרות", וינה, תר"פ

 

בוא

שרטוטים

א.     מגלת שרה בירנהרד

ב.     ההסכמה

 

זכרונות

ע"פ מפנקס זכרונותי, הוצאת ועד יובל השמונים, תל-אביב, תרצ"ו

 

דברים אחדים

 

א. מזכרונות ימי בחרותי, בששה עשר פרקים:

א) אני וקרובי ממשפחת אבי

ב) הישיש הזלוזיצאי

ג) לראות ולהראות

ד) הא לך פגישה

ה) חתן האדון הרי הוא כאדון

ו) מי שחציו מלמד וחציו מורה

ז) אני ומורה החצר

ח) חותני נוח לרצות

ט) מעשיה שאין מקשין ואין משיבין עליה

י) ספק חסיד וספק משכיל

י"א) צפרים חדשות וזמירות עתיקות

י"ב) נסתלקה ממני השכינה

י"ג) פגישתי הראשונה עם אברהם גולדפדן

י"ד) אברהם גולדפדן וזאב אהרנקרנץ

ט"ו) גילוי אליהו הצ'רנוביצאי

ט"ז) קלקלה שלא מדעת

 

ב. אישים ומאורעות, בעשרים וששה פרקים:

א) הבחור פרץ בחצר האדמו"ר מליובאויץ

ב) פרץ סמולנסקין באודיסה

ג) פרץ סמולנסקין בפראג

ד) פרץ סמולנסקין ורבי אלעזר הלוי איש הורוביץ

ה) אדמו"רים בבית סמולנסקין

ו) פרץ סמולנסקין ואליעזר בן-יהודה

ז) סמולנסקין, בר דרורא וי. ע. סלקינסון

ח) פרישמן עליך סמולנסקין

ט) שני פרץ בן משה שהם אחד

י) פגישותי עם פרופיסור זלמן שכטר

י"א) היינו כחולמים

י"ב) נתן בירנבוים המנהיג הראשון לציוני אוסטריה

י"ג) ויהי כאשר בא הרצל אל אחיו

י"ד) הרצל ובירנבוים

ט"ו) וכיון דאדחי אדחי

ט"ז) אישיותו של בירנבוים

י"ז) פגישתי הראשונה עם אשר גינצבורג

י"ח) במעון הקיץ של אחד העם

י"ט) רבי שמואל מוהילובר ואגודת "בני משה"

כ) הרצל ואחד העם נפגשו

כ"א) פגישתי האחרונה עם אחד העם

כ"ב) הופעתו של תיאודור הרצל

כ"ג) לדמותו של אלעזר רוקח

כ"ד) לדמותו של דוד פרישמן

כ"ה) ד"ר מיכאל ברקוביץ

כ"ו) אותיות דרבי זרח

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               דקלה  איל

·               עדינה קופלמן

·               רינה גולן

·               צביה לוין

·               דקלה דניאל

·               ריקי לבני

·               מרגלית נדן

·               עמית קמפה

·               צחה וקנין

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org