שושנה שרירא

(1917–2003)

© כל הזכויות שמורות.  מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

פרוזה

בזכות עצי התאנה: סיפורים

(תל-אביב): עקד, (תשל"א) 1971.

אלמני הקש הצהובים: סיפורים במלאת 70 שנה לת"א

(תל-אביב): יחדיו, (תשל"ט 1979).

היאור הירוק
תל אביב : מ' ניומן, תש"ז 1947.

 

מנוח ורוחמה

היאור הירוק

אלמנות

בנמל

"צבר" למחצה

משפטו של המת

וכעת לא כלום!

שבוע בגבעה

הנערה מהגיטו

לב נבוך

המחול

הרים

תפלה

פרחי ליל

לחם האוהבים: רומן
(תל אביב) : אגודת הסופרים העברים ליד דביר, (תשי"ז) 1957.

למי למי למי
תל-אביב : עם עובד, (תשל"ג 1972).

שערי עזה
תל אביב : עם עובד, (תש"ך) 1960.

 

סיפורים בלתי-מקובצים
נאספים לראשונה בפרויקט בן-יהודה

 

כלב הצילה... – מתוך "הבוקר לילדים", 8.3.1945

"מעדר" שקם לתחיה – מתוך "הבוקר לילדים", 15.8.1946

שלוש בנות ההר – מתוך "הבוקר לילדים", 5.12.1946

אריה יש בגליל – מתוך "הבוקר לילדים", 27.2.1947

עלבונם של כלים – מתוך "מזכרת" – פרקי ספרות ומחקר לזכרה של רחל ניומן, הוצאת ניומן 1972.

חווה – מתוך: "גיליונות: לדברי ספרות מחשבה וביקורת, יוצאים אחת לחודש על ידי יצחק למדן" כרך שישי, חוברת י"א-י"ב (ל"ה-ל"ו); תל אביב: שבט-אדר א', תרצ"ח

שרטוטים – מתוך: "גליונות: לדברי ספרות מחשבה וביקורת, יוצאים אחת לחודש על-ידי יצחק למדן", חוברת ג', כרך ט', שנה חמישית, תרצ"ט.

אמהות – מתוך: "גליונות: לדברי ספרות, מחשבה וביקורת - יוצאים אחת לחודש על-ידי יצחק למדן"; א [סא], כרך אחד-עשר, תש"א

אורח – מתוך: "גליונות: לדברי ספרות, מחשבה ובקרת, יוצאים אחת לחודש ע"י יצחק למדן" ח [ס"ח]; כרך שנים-עשר, תש"א

רישומים – מתוך: "גליונות", ד [ע"ו] כרך שלשה-עשר, תש"ב

קול המים הרבים האלה – מתוך: "גזית", כרך כ"ח, חוב' ה-ח

החייל המשוחרר – מתוך: "גליונות: לדברי ספרות מחשבה ובקורת, יוצאים אחת לחודש על ידי יצחק למדן", א-ב (קל"ג-קל"ד), כרך כ"ג, תש"ט.

אין כלום – מתוך: "גליונות": א (קסג); כרך כ"ה, תשי"ג; עמ' 17-20.

 

מאמרים, מסות, ועיון

 

מיומנה של אשת חייל (בטירונות): האישה מספר שלושים ושנים – מתוך "הבוקר", 11.6.1943

מסע הבריגדה היהודית על פני אירופה – מתוך "הבוקר", 16.8.1945

שמחת תורה פרטיזנית – מתוך "הבוקר", 28.9.1945

הדרך הנוראה – מתוך "גזית: ירחון לאמנות ולספרות", כרך ל', א'-ד', עמ' 349-352

כאלמונים בגשם (ביקורת) – מתוך: "מאזניים", כרך 9 (חוברת 3-4), 8-9.1959

החזזית שטבעה בסלע – מתוך עיתון דבר, 14.1.66

המנון לטבע – מתוך "הבוקר"

הספרות והמלחמה – מתוך: "מאזניים", כרך כ"ט, (חוברת ג-ד) 8-9.1969.

מבית היוצר – מתוך:  ספרות ילדים ונוער כתב-עת שנה שלוש-עשרה, חוברת א' (מ"ט), תשרי תשמ"ז – אוקטובר 1986

שלוש חתונות או החווה של משה – מתוך מאסף ירושלים; כרך 19, 2003; עמ' 194-196.

 

זכרונות ומכתבים

והיו הנעליים מאושרות: יומן מכתבים 1946-1942: סופרת תל-אביבית צעירה מתכתבת עם בעלה הטרי חייל בבריגדה היהודית
שושנה שרירא ואריאל כהן; [בני-ברק] : הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011.

(תודה לפרופ' עוזי שביט ולהוצאת הקיבוץ המאוחד)

 

תרגום

אהבה וגאוה / ג'יין אוסטן

(או: אהבה ודעה קדומה) תל-אביב: מ' ניומן, תשי"ב  1952.

 

נתיבים בתוהו / הנלי ג'יימס
תל אביב : צ' ליינמן., תש"ו  1946.

 

© כל הזכויות שמורות.  מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               אילנה רונן

·               יעל זאבי

·               גליה גזית

·               אירית חיל

·               רנה כהנא

·               חנה טל

·               רחל חיון

·               אודי יוליס

·               רחל דנא

·               בלהה ארגון

·               שלומית אפל

·               בני סורקין

·               נגה רובין

·               מוריה יזרעאלב

·               יעל נסים

·               נירה פרדקין

·               אורי קליינר

·               תמר ניצן

 

הגיהו:

·               עמינדב ברזילי

סרקה:

·               נאוה בת-צו"ר

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org