יצחק שריון

(זלקינד; 1871–1941)

בפיתוח

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

זכרונות

זכרונות יצחק שריון

ירושלים: חסר מו"ל, 1943.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               אביבית גור-ארי

·               אודי יוליס

·               רותי לרנר

·               אסתר ברזילי

·               צחה וקנין

·               יעל זאבי

·               שולמית רפאלי

 

הגיהה:

·               רינה רוזן

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org