בוריס שץ

(1867–1932)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

מאמרים, מסות, ועיון

אחד מרבים: זכרונות פסל
[בתרגום אליעזר בן-יהודה]; ירושלים: שי"ש, אלף תתל"ז [תרס"ז].

בצלאל: תולדותיו, מהותו ועתידו

 ירושלים: סנונית, תרע"?

 

הצעה לחזק ולהפיץ עבודת-בית של מלאכת אמנות בירושלים ובארץ ישראל בכלל
הרצאה של פרופ' ב' שץ; תרע"ז

 

ירושלים הבנויה: חלום בהקיץ

ירושלים: (בצלאל), תרפ"ד.

 

מכתב גלוי לקונגרס הציוני הט"ו

ירושלים: תרפ"ו 1927.

 

עשרים שנה לבצלאל
בתוך: ילקוט "בצלאל", רבעון לאמנות בצלאל בהווה, בעבר ובעתיד, ראש השנה תרפ"ח (1928).

 

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               אודי יוליס

·               גיא שפירא

·               יעל זאבי

·               ערן גרף

·               שולמית רפאלי

·               תאיר אלוף

 

הגיהו:

·               נורית רכס

·               עמינדב ברזילי

·               צחה וקנין

·               רחל ויטנברג

 

סרקו:

·               חיים לוי

·               נאוה בת-צו"ר

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org