קלמן שוּלמן

 (1819–1899)

בפיתוח

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

 

מאמרים, מסות, ועיון

ספר הריסות ביתר

וילנה תרי"ח 1858.

חבצלת השרון

דפוס יוסף ראובן ראם, וילנה תרכ"א 1861.

עושר וצדקה: יספר מעללי מאיר אנשיל רוטשילד

וילנה 1864.

שפה ברורה

מהדורה שנייה, וילנה 1864. (מהדורה ראשונה יצאה בשנת 1848)

 

הקדמה

בשובי אל ארץ מולדתי

ידידיה וחצר-מות (פרייא נאך מיללער)[1]

שלמה והשרף

משק רהיין (נאך לָוואטער)[2]

מוצאי בֹקר

הלילה

אלישע בן אבויה (בעקבות הרב הדר' שמואל מאירוב בהעכינגען).

הכליף ועבדו (נאך הערדער)

המבול בשנת 1524

מענה מחֻכמה

תאות נפש (פרייא נאך ריינהארד)

אגרות תנחומים

מכתבי חכמה (נאך מיללער)

לחֹדש האביב

דברי ימי עולם

וילנה תרכ"ח-תרמ"ד, 1867–1884.

מוסדי ארץ: תכונות כל ארצות תבל ותולדות יושביהן

דפוס יוסף ראובן ראם, וילנה תרל"א 1871.

תולדות חכמי ישראל: החל מתור הזהב, משמואל הנגיד ואילך

דפוס האלמנה והאחים ראם, תרל"ב 1872.

בית האסף

דפוס מץ, וילנה תרמ"א 1880.

מנחת ערב

דפוס האלמנה והאחים ראם, תרמ"ט 1889.

ספר ארץ הקדם

דפוס האלמנה והאחים ראם, תר"ן 1890.

ספר דברי חפץ

דפוס האלמנה והאחים ראם, תרנ"א 1891.

ספר צבי לכל הארצות

דפוס האלמנה והאחים ראם, תרנ"ג 1893.

 

תרגום

מסתרי פאריז מאת אז'ן סי (1804–1857) [תרגום מצרפתית]

הקדמותחלק ראשוןחלק שניחלק שלישיחלק רביעי

ספר תולדות יוסף / יוסף בן מתתיהו (יוספוס פלאביוס)

דפוס ראם, וילנה 1859.

ספר מלחמות היהודים עם הרומאים / יוסף בן מתתיהו (יוספוס פלאביוס)

האלמנה והאחים ראם, וילנה תרמ"ד 1884.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               עדינה קופלמן

·               עמירה ביידר

·               דניאל פריש

·               אילנה רונן

·               חנה טל

·               רבקה קולבינגר

·               מינה סלונים

·               רבקה חן

·               ישעיהו ברוט

·               שלומית אפל

·               ישראל ויסברוט

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org

או בפקס: 09-7486141

(+972-9-7486141 internationally)

 [1] עיבוד חופשי לפי מילר (הערת פרויקט בן-יהודה)

[2] לפי לווטר (הערת פרויקט בן-יהודה)