אליעזר שיין

 (1880–1931)

בפיתוח

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

מאמרים ומסות

ע"פ הקובץ נתיב, תרצ"ב

 

מעניניה של אספת המורים

(נדפס ב"קונטרס" נ"ג, נ"ו, תשרי-חשון תרפ"א)

הכשרת מורים

(נדפס ב"פנקס", הוצאת ועדת התרבות, תרפ"ד)

בית-הספר המרכזי בעמק

(הרצאה בועידה החקלאית, תרפ"ו)

לשאלות חנוך ילדי העובדים

(נדפס ב"שאלות תרבות וחנוך", מוסף ל"דבר", תמוז תרפ"ז)

הילד בקבוץ

(נדפס ב"קמה", חוברת לעניני העבודה התרבותית של צבור הפועלים ולידיעת המולדת, סיון תרפ"ה)

חוג פעולתו של המורה בשעורי ערב במושבה

(נדפס ב"שאלות תרבות וחנוך" א', סיון תרפ"ו)

הוראת ראשי פרקים בהנדסה

(נדפס ב"קמה")

נתיב: ליובל השבעים של אחד העם

(נדפס ב"מוסף לדבר" תרפ"ו)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·                חנה טל

·                 ענר סלע

 

הגיהה:

·                ר' גלי

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org

או בפקס: 09-7486141

(+972-9-7486141 internationally)