צבי שרפשטיין

(1884–1972)

© כל הזכויות שמורות.  מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

שירה

מה הוא ביליק? חרקטריסטיקה
לבוב: סנונית, תרפ"ד.

 

פרוזה

אליהו הנביא: קובץ אגדות
ורשה: [מרכז], [תרפ"-].

 

הספרות: מאסף ספרותי ומדעי
פיעטרקוב: דפוס ש' בעלכאטאווסקי, תרס"א 1900.

 

כוכבים של זהב: ועוד שישים ושלושה סיפורים ממקור יהודי
ירושלים: מ' ניומן, תשל"ב.

 

לקוטי אגדה: מתוך התלמוד והמדרש
[נויורק]: (שילה, 1947-1960)

חלק א. משלים, דברי חכמה, מדות טובות וחגי השנה

חלק ב. על התורה והנביאים

חלק ג. על התנאים והאמוראים

 

מעשיות
[ניו-יורק]: (שילה), [תש"ל].

 

מעשיות לתינוקות: קובץ סיפורים ואגדות

ניו יורק: שילה, [192-?]

 

 

מקרא עונג: ספרי מקרא לילדים

[ניו יורק]: [מוציא לאור לא ידוע], [תרצ"-?].

 

יונה בן זרת: מעשה בילד קטן, קטן מאד שבלעו דג

מעשה בפרה שעלתה למרום: אגדה עברית

התכי מאגדות עמי המזרח

המגבעת: על פי סיפור אנגלי

הגר

 

ספר הצחוק: הלצות ובדיחות עממיות, ספורי חכמה ומעשים טובים
ניו יורק: שילה, תר"ץ

 

דרמה

בליל פורים: חזיון לילדים

 נויורק: שילה, [תרפ"-].

 

משלוח מנות: חזיון לילדים בשלוש מערכות
ניו יורק: שילה, [תרפ"-].

 

שמשון הגבור: מחזה לילדים במערכה אחת
[ניו יורק]: [מוציא לאור לא ידוע], [תרפ"ה בערך].

 

 

מאמרים, מסות, ועיון

אוצר המילים והניבים: לכסיקון של מילים נרדפות וקרובות משמעות, בצירוף ניסים וביטויים, משלים ומליצות, פתגמים ומימרות, מלוקטים מכל מקורות ספרותנו העתיקה והחדשה עם מפתח מפורט

מהד' ג' מורחבת, תל אביב: שילה, תשכ"ד

 

אמנים עברים: תולדותיהם ויצירותיהם
נויורק: שילה, [תרפ"-?]

 

ארבעים שנה באמריקה
תל אביב: מסדה, תשט"ז.

 

אורח חיים למורה: עיונים בנפש הילד ובדרכי הלימוד
ניויורק: ועד החינוך היהודי, תשי"ט 1959.

 

אשיחה עם המורים: על חייהם ומלאכתם
(תל אביב): אוצר המורה, (תשכ"ג 1962).

 

במערכות החיים: הסתכלויות
תל אביב: יבנה, (תשכ"ז).

 

גדולי חינוך בעמנו: דמותם ופועלם מימי המהר"ל מפראג עד זמננו
ירושלים: ר' מס, תשכ"ד.

 

דברי ימינו

נויורק: שילה, (1947).

 

הבית העברי
נויארק: ההסתדרות העברית באמריקה, תרע"ט.

 

היה אביב בארץ: מקורות חיי
תל אביב: מסדה, תשי"ג.

 

היסטוריה לילדים
ניו יורק: שילה, (1962-1965).

 

הכשרת הלבבות לחינוך עברי
ניו יורק: [חמו"ל], תשי"ד.

 

החדר בחיי עמנו
מהד' מוגדלת ומתוקנת, תל אביב: מ' ניומן, תשי"א.

 

החינוך בארץ ישראל
נויורק: עגן, תרפ"ח.

 

החינוך והתרבות העברית באירופה בין שתי מלחמות העולם
ניו יורק: עוגן, תשי"ז.

 

חיי היהודים במזרח אירופה: בדורות האחרונים <מסוף המאה הי"ט עד מלחמת העולם הראשונה>
תל אביב: יבנה, תשל"ג 1973.

 

חינוך וקיום: מסות ומחקרים
ניו יורק: שילה, [תשי"ז].

 

יוצרי ספרות הילדים שלנו
ניו יורק: שילה, תש"ז.

 

יסודות החנוך היהודי באמריקה: קובץ מאמרים למלאת שלושים וחמש שנים לבית המדרש למורים אשר על יד בית המדרש לרבנים של אמריקה
ניו יורק: בית המדרש למורים, תש"ז.

 

מנדלי מוכר ספרים: חרקטריסטיקה
פשמישל (גליציה): אמקרוט ופריינד, תר"ע.

 

ספר המועדים
נויורק: שילה, [1949].

 

תולדות החנוך בישראל בדורות האחרונים

כרך ראשון: תולדות החינוך העברי בארץ ישראל: מראשית הישוב החדש עד תקומת המדינה; ירושלים: ראובן מס, תשכ"ה 1964.

כרך שני: בארצות הקדם וים התיכון ובארצות התרבות האנגלית; ניו יורק: עוגן - על יד ההסתדרות העברית באמריקה, תש"ז 1947.

כרך שלישי: בין שתי מלחמות העולם; ניו יורק: עוגן - על יד ההסתדרות העברית באמריקה, תש"ט 1949.

כרך רביעי:תולדות החינוך העברי בארץ ישראל: מראשית הישוב החדש עד תקומת המדינה; ירושלים: ראובן מס, תשכ"ה 1964.

כרך חמישי: ארצות הים התיכון, הבאלקאנים והמזרח; מהד' ב', מתוקנת ומשוכללת, ותיאור מצב החינוך עד ימינו אלה; ירושלים: ראובן מס, תשכ"ו 1965.
 

 

© כל הזכויות שמורות.  מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               אביבה רוזובסקי

·               אהד גלעדי

·               אודי יוליס

·               אילנה רונן

·               בלהה ארגון

·               בני סורקין

·               ברוריה בן-ברוך

·               ברוריה שרון

·               הניה וילף

·               חנה טל

·               טליה אלמוג

·               יניב פרקש

·               יעל זאבי

·               יעל פרידמן

·               לאה ברזילי

·               מיה קיסרי

·               מיכל לוז

·               נאוה פריימן

·               עדנה פולק

·               עמירם רונן

·               עפרה אנסון

·               ערן גרף

·               צחה וקנין

·               רבקה קולבינגר

·               רויטל גוטלון

·               רותי בראל

·               רות ששון

·               רינה גולן

·               רנה כהנא

·               שולמית רפאלי

·               שלומית אפל

·               תאיר אלוף

·               תמר דרור

·               תמר ניצן

 

הגיהו:

·               ליאורה פוזנר נהרי

·               מלאכי שפר

·               נורית רכס

·               עמינדב ברזילי

·               עמי זהבי

·               צחה וקנין

·               שלי אוקמן

 

סרקו:

·               נאוה בת-צו"ר

·               נורית רכס

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org