תקוה שריג

 (1915–1997)

בפיתוח

© כל הזכויות שמורות.  מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

 

פרוזה

אושכי בושכי

צייר – ארז רייניץ; [תל אביב]: הקיבוץ המאוחד, תש"ם

 

איזה חלמאים

[גבעתיים]: מסדה, (1981).

אליהו הנביא הנה הוא בא

[תל אביב:] הקיבוץ המאוחד, 1986.

 

אמא אגדה

[תל אביב]: הקיבוץ המאוחד, תש"ם

 

בין נהר פרת ונהר חדקל

(גבעתיים): מסדה, (1980).

 

גוזמאות חלב ודבש

ציירה – אראלה; [תל אביב]: (הקיבוץ המאוחד, תשל"ח).

 

גוזמאות שור-הבר והלויתן

ציירה – אראלה; [תל אביב]: (הקיבוץ המאוחד, תשל"ח).

 

גיזת הטל: חמישים שנות התיישבות בעמק חרוד

[עין חרוד]: (המועצה האזורית "הגלבוע"), תשל"א (1971).

 

הבעל שם טוב

[עין חרוד]: (הקיבוץ המאוחד, תשל"ו)

 

הרשלה

סיפרה מחדש תקוה שריג; צייר – אהרון שבו; ת"א: ספרית פועלים, (תשמ"א 1981).

 

החסיד והחסידה

צייר – אבי מרגלית; רמת גן: מסדה, 1978.

 

זוארה בראס-מוחמד

צילם – שבתאי לוי (שבו); [גבעתיים]: מסדה, 1981.

ילדי בר

ירושלים: כתר, (1986).

כולם בסנדלים

[תל אביב]: הקיבוץ המאוחד, תשל"ג.

 

כלוב מלא עוף: אגדות חז"ל

תל אביב: עם עובד, 1981.

 

לנפש נכדי גוזלי – אור.

ספרינו העתיקים, בעיקר המדרשים, מלאים מימרות וסיפורים, רובם מבודחים, המעידים על עינו הבוחנת של הארצישראלי הקדמון.  בלקט זה נאספו חלק מאותם דברים ונכתבו על-ידִי לילדים. נעזרתי רבות בילקוט "עופות בספרות התלמודית" מאת שמואל שפירא ז"ל, שהופיע בהוצאת "ספריַת השדה".

התרנגול כשעון מעורר

משתיל רגל ומצמיח נוצות לתרנגולות

התרנגול הפודה והמציל

התרנגולים כסגלה למזל טוב

מעשה ברבי חנינא בן-דוסא

התרנגלת כמחנכת הדור

התרנגול העז

אהבת התרנגול והתרנגלת

התרנגול כמגיד-עתידות

כשהתרנגול כועס

יונת-הזהב בכסא שלמה

שבחי היונה

היונה והנץ

מדוע זה יחיה "עוף החול" לעולם?

אדם לומד מן העורב

אפרוחי העורב החכמים

עורבים חורגים

הקורא מבקעת-הירדן והנץ

זרזיר זה מה טיבו?

מעשה בשני פשושים

המלך שלמה, הדוכיפת ומלכת-שבא

הדוכיפת הפקחת

כשרצה אלכסנדר מוקדון לטוס

על כנפי נשרים

ושלמה המלך, כשרצה להגיע לתדמור?

ומה יעשו הצדיקים כשיבוא המשיח?

 

כמרירים כמושירים

[בית השיטה]: [חמו"ל], [אחרי 1983].

 

לנו משלו: אגדות חז"ל לילדים

ציורים – גלי הוס; [תל אביב]: (הקבוץ המאוחד, תשל"ו).

 

מלא ספורים

[תל אביב]: הקיבוץ המאוחד, 1986.

 

מתשרי עד תשרי: סיפור חגי-ישראל

(תל אביב): ספרית פועלים, (תשמ"ב 1982)           

 

סוד בסנדוק

תל אביב: הקבוץ המאוחד, תשמ"ג (1983).

 

סופה

[תל אביב]: משרד הבטחון – ההוצאה לאור, תש"ס 2000.

 

פרחי שטים: (סיפורים על ילדי בית השיטה)

ציירה – חנה אבישי; (בית השיטה: בית השיטה, תשכ"ד 1963)

 

שעשועתיק

ת"א: ספרית פועלים, תשל"ט 1979.

 

מאמרים, מסות, ועיון

 

השטורמנים

מועצה אזורית גלבוע: בית שטורמן, תשנ"ג 1993.

 

יצחק חצרוני
 (בית השיטה): בית השיטה, תשנ"א 1991.

 

מן הנגאן ועד לפינג'אן

ת"א: י' גולן, תשנ"א 1991.

 

 

תרגום


טוב לחיות ערמות להיות / ג'ודי ברט

[תל אביב]: הקבוץ המאוחד, תשל"ה 1974.

 

 קטכחל וקטצהב / לאו ליוני [מוגן בזכויות עד 2070]

בני-ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2014.

 

© כל הזכויות שמורות.  מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               אודי יוליס

·               איילת צנקל

·               אירית חיל

·               איתי בראונשטיין

·               אלה שפירא-כהנא

·               בלהה ארגון

·               דפנה פילובסקי

·               חווה ראוך-סטקלוב

·               יעל זאבי

·               יעל פנקובר

·               ליאור טלבי

·               מוריה יזרעאלב

·               עדנה פולק

·               עפרה אנסון

·               קיילא קפלן

·               רויטל גוטלון

·               רותי בראל

·               רותי לרנר

·               רותי פחימה-אילן

·               רנה כהנא

·               שולמית רפאלי

·               שלי אוקמן

·               תאיר אלוף

·               תמר ניצן

 

הגיהו:

·               נורית רכס

·               עמינדב ברזילי

·               צחה וקנין

 

סרקו:

·               נאוה בת-צו"ר

·               צחה וקנין

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org