יצחק אדוארד זלקינסון

(1820–1883)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

תרגום

איתיאל הכושי

[ירושלים]: [מוציא לאור לא ידוע], [תש"ל].

בן קהלת: הוא הועתק מספר אוראניא אשר לטירס משורר אשכנזי

וויען [וינה]: גארג בראג ושותפו פ' סמאלענסקין, תרל"ו.

רם ויעל (רומאו ויוליה) / ויליאם שייקספיר

וויען [וינה]: דפוס ג' בראג, תרל"ח.

ויגרש את האדם / ג'ון מילטון

[וינה]: [מוציא לאור לא ידוע], [1871].

 

ובגרסה מוקדמת:

פרדס אין: משל ומליצה / ג'ון מילטון

Altona: דפוס Bonn, [תרכ"ב].

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               אליעם זקס

·               גלי סנדיק

·               חנה מורגנשטרן

·               עדנה פולק

·               שולמית רפאלי

·               חוה סטקלוב

 

הגיהו:

·               צחה וקנין

 

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org