שלמה רובין

 (1823–1910)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

מאמרים, מסות ועיון

אדם ובהמה: כולל קורות מצב האדם לעומת בעלי חיים לפי הדת והפילוסופיא והדין והטבע

האמונה בשתי רשויות ורשומיה בספרות ישראל

ע"פ הוצאת המחבר, קראקא (קראקוב), תרס"ח

האדם עץ השדה

ע"פ מהדורת נויארק תרס"ד

אנשי השם בח"ן: בישראל ובאומות

אספת כתבי הקדש: התנ"ך

ארץ העברים: לחקר זכותנו ההיסטורית על ארצנו לפי התנ"ך

בירוסי הכשדי או קדמוניות האשורים והבבלים בהגלות

ברוך שפינוזה: ברגשי אהבת אלהים

גאון יהודה וירושלם

ע"פ כל כתבי שלמה רובין, ורשה, תר"ע 1910

גלגולי נשמות

הגיוני שפינוזה: על האלהות, התבל ונפש האדם

השארת הנפש: שיחות חולין בין שני תלמידי חכמים

חידות העולם

החיים והמוות: בספרות כל העמים

מבוא ל"ספר היובלים"

ילקוט שלמה

יסוד מסתרי העכו"ם: וסוד חכמת הקבלה

מחולות המוות (Danse Macabre)

המים והאש: בסוד חכמי חרשים ונבוני לחשים

ע"פ הוצאת המחבר, קראקא (קראקוב), תרס"ט

ספר המלאכים

מלחמת הנגלה והנסתר בספרותנו

ע"פ הוצאת המחבר, נויארק, תרנ"ח

מנחם הבבלי: אמונת המינים ודעותיהם

מסכת קידושין בעולם האצילות

מערכת טעמי מצוות: לפי חכמי בקרת בישראל ובעמים

מעשה בראשית: של הכנעני סנחוניתון

מעשה מרכבה: אשר חזה הנביא יחזקאל מבואר ברוח הבקורת החדשה

מעשה תעתועים

נגינה וכלי זמר במקרא

סגולות בעלי חיים ואותותם: בהגדות ובדתות כל העמים

סגולות הצמחים

סוד הספירות: רזי הספירות ורמזי המספרים

ספור יצירת העולם

ע"פ הוצאת המחבר, קראקא (קראקוב), תרס"ו

הספירות בחכמת הקבלה

ע"פ הוצאת המחבר, קראקא (קראקוב), תרס"ג

ספר המידות: משלי חכמה

ע"פ מהדורת ורשה תר"ע 1910

עץ הדעת: כולל שמות ותכן כל החכמות והמדעים בתבנית עץ

עץ הדעת: בגן העדן המקודש

פרס ויהודה

רזי עולם: על כל מיני "מסתרים"

שלוש תכונות נפשיות בישראל

ע"פ הוצאת מערכת "האשכול", קראקא (קראקוב), תרנ"ח

שלושה מאמרים: הדעה והדבר; המדבר והדבר; תושב"כ ותושבע"פ

שני לוחות הפילוסופיא: האלהים, התבל והאדם

תהלת הכסילים: או צואת בעור בן חמור

ע"פ מהדורת וינה, תר"מ, 1880

תשובה ניצחת

 

 

תרגום

אוריאל אקוסטה / קרל גוצקוב

בן אוני, או מגילות סתרים / פרידריך שילר

דקדוק שפת עבר / ברוך שפינוזה

הלצה קדמניה: על ראשי פילוסופי היוונים הקדמונים / לוקיאנוס

חקר אלוה: עם תורת האדם / ברוך שפינוזה

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               אודי יוליס

·               גליה גזית

·               בוריס פיינשטיין

·               יעל ריישר

·               נילי אפשטיין

·               יעל זאבי

·               בלהה ארגון

·               דניאל פריש

·               אורה ברמן

 

הגיהו:

·         אביבה רוסט

·         משה נועם

·         צחה וקנין

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org