יוסף יושעה ריבלין

(1837–1896)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

מאמרים, מסות, ועיון

מגילת יוסף
מבחר מאמרים ורשימות, תרכ"ב-תרנ"ב; נדפס בישראל ע"י מכון ריבלין לחקר תולדות הישוב, אוניברסיטת בר-אילן, תשכ"ו

 

הקדמה

מבוא

 

למען ירושלים

הגיון לציון

כנסת ישראל

סוחרי ירושלים

אל עורך "יהודה וירושלם"

מכתב גלוי אל מוציא לאור "הקול"

להרחיק לזות שפתים מירושלם

תקנת עניני הדת במקוה ישראל

רבני ירושלים וחברת "כל ישראל חברים"

תקנות הכניסה מרוסיה לארץ-ישראל

פליטי רוסיה ורומניה והמיסיון בירושלים

יהודי ירושלים והמיסיון

ציון במשפט תפדה

השופטים את ציון

חבית ודרקון

חברת "עזרת נידחים" ופעולותיה

על בית החולים "ביקור חולים"

עד צדק ישוב משפט

 

הרחבת הישוב

בנין "בתי מחסה"

בית הכנסת של ר' יהודה חסיד:

א.     גמר מלאכת הבניה

ב.     חנוכת בית הכנסת

ג.       ארון הקודש

ראשיתה של "מאה שערים"

פורענות ב"נחלת שבעה"

על דבר ישובה של ארץ-ישראל

חברה להתנחלות על אדמת יריחו

שמחת בקציר

חנוכת הבית

"בית יעקב" ו"מאה שערים"

איגרת אל דוד גורדון

לחובבי ציון

יום לבנות גדריך!

יסוד ושורש העבודה

דברי שלום ואמת

 

החלוקה וסדריה

צדקות משה מונטיפיורי

"מצור ירושלים"

בטוב צדיקים תעלוץ קריה

מענה רך ולשון רכה

"קול מהיכל"

החלוקה ומחלקיה

שאלו שלום ירושלם

הכוללים והועד הכללי

צדקה וחשבון

תשובה למשיג

יש שבר בירושלם או גזל הרבים ורבים שגזלו

הועד הכללי והוצאותיו

פיזור עבים

שמש צדקה

על החלוקה

על "עשירי החלוקה"

ישן מפני חדש

 

בתוככי ירושלים

 

מיקירי ירושלים

א.     קול בת ציון תתיפח תפרוש כנפיה (על הרב משה יהודה ליב מקוטנא)

ב.     נפש צדיקים (על הרב אברהם אייזנשטיין)

חילול קברות בירושלים

אנית-קיטור לירדן

על בנין ירושלים

השתדלות לחידוש "הלבנון" ו"החבצלת"

יפו

מבשרת ירושלים

ידיעות מירושלים

הדחת הסולטן ורישומה בירושלים

מעשה ב"דיבוק" בירושלים

גשם בעיתו

חגיגה בירושלים לכבוד הכתרת הקיסר הרוסי

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·         חנה טל

·         גליה גזית

·         נאוה שגיב

·         עדי סברן

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org

או בפקס: 09-7486141

(+972-9-7486141 internationally)