חנניה רייכמן

(1905–1982)

© כל הזכויות שמורות.  מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

שירה

הדי הימים:  שירי עת ופזמונים (1945-1956)

אני נהג! אני שוטר!  שירים לילדים
מהד' ו מחודשת, תל-אביב: ב' ליכטנפלד, 1982.

1.  אֲנִי – נָהָג!

2.  אֲנִי – רוֹפֵא!

3.  אֲנִי – שׁוֹטֵר!

4.  אֲנִי – מוֹרֶה!

5.  אֲנִי – סַפָּן!

6.  אֲנִי – חַיָּט!

7.  אֲנִי – חַקְלַאי!

8.  אֲנִי – נוֹטֵר!

9.  אֲנִי – קָצִין!

10. אֲנִי – בַּנַּאי!

11. אֲנִי – זַמָּר!

12. אֲנִי – פַּיְטָן!

13. אֲנִי – צַיָּר!

14. אֲנִי – טַיָּס!

 

מחרוזת אגדות: קובץ אגדות ומעשיות עם בחרוזים

תל אביב: י' שרברק, (תש"ל).

 

ממלכות הדמיון: צרור אגדות בעבוד שירי ותרגום חופשי

תל אביב: יבנה, (1941).

 

פרוזה

אם הבנים
תל אביב: ח' מרגולין, [תש"ה].

 

יציאת מצרים: ספור בציורים

תל אביב: יבנה, [1941].

 

הפילון הסקרן (בעקבות מעשית קיפלינג)

תל אביב: יבנה, (1941).

 

 

מאמרים, מסות, ועיון

 

עזרה ראשונה בחרוזים / אריה אלוטין וחנניה רייכמן

 (תל אביב): הסתדרות הרפואית העברית בארץ-ישראל והארגון הארצי של אגודות מגן דוד אדום בא"י, (תש"ב) 1942.

 

פתגמים ומכתמים [מן הים הכללי – וטיפה משלי]

תל אביב: יוסף שרברק, 1976.

 

ממשלי העמים ומפי חכמים: פתגמים

תל אביב: יבנה, (תש"א)

 

דבש ועוקץ: (פתגמים ומכתמים)
תל אביב: י' שרברק,  1963.

 

בדיחות בחרוזים: ושעשועי לשון

תל אביב: יוסף שרברק, 1973.

 

תרגום

דיאנה וסיפורים אחרים / זאב ז'בוטינסקי

 

 הטלפון הכשוף / אריך קסטנר

 

כל משלי קרילוב / איוואן אנדרייביץ' קרילוב

מהד' כ'; תל אביב: ברונפמן, תשל"א 1971.

 

הערה: בסמן * צוינו אותם המשלים, שעובדו על ידי קרילוב על פי לאַפונטן ואחרים.

 

[הקדמה וביאור שמות]

בּת העוֹרב והשוּעל *

הכּלה הפּסלנית * 

העורב והתרנגולת

המקהלה

הארגז

הצפרדע והשוֹר *

פּרנס

החורשה והאש

הפּסל-הנביא

הזאב והטלה *

הקוֹפים

הירגזי

החמוֹר (א)

הקוף והמשקפים

הצפרדעים המבקשות להן מֶלֶךְ *

בעל שלש נשים

הארי והבּרדלס

הנשר והתרנגול

מגפת החיוֹת *

השר והחכם

הדינר

ידידוּת של כּלבים

חלוּקה

עוֹברי-האורח והכּלבים

החבית   

הזאב בחצר-הכּלבים  

החרגול והנמלה *

השוּעל והמרמיט  

השקרן 

הארנב בציד    

התרנגוֹל והפנינה *   

זאב-המים והחתוּל   

הזאב והקוּקיה.   

הנחל  

האכּר ופוֹעלוֹ

השיירה   

בן-העוֹרב * 

הפּיל המוֹשל

החמוֹר והזמיר  

המוֹכסן והסנדלר *

האכּר בצרה 

הנשר והדבוֹרה 

הפיל והנבחן    

הזאב וגוּרוֹ 

הקוֹף.   

החזיר   

השק

החתוּל והטבּח

האריה והיתוּש * 

הסוֹחר והעכבּרים

האכּר והשוּעל

הגנן והפילוֹסוֹף   


העץ  

הזקן ושלשת הצעירים *

האוָזים

חנוּך האריה   

הזבוּב והנוֹסעים *   

הנשר והעכּביש  

האילת והנזיר

העלים והשרשים

הכּלב 

רביעיה

הנשר והחפרפּרת

הזרזיר

הזאב והשוּעל

האגם והנהר

העפיפוֹן

מעילוֹ של תּרח

בּרבּור, סרטן וזאב-המים

הכּפרי והשודד

הסקרן

הדלקה והיהלוֹם

הפּרוּש והדוֹב *

הפרחים

האכּר והנחש (א)   

החוֹרפי והיוֹן

האכּר והמות *

הסוּס ורוֹכבוֹ

האכּרים והנהר

האריה בציד *

השועל והחסיד

מכניקן

הכּיבּוד

האמוֹדאים

האבן והתולעת

האבּיר

הגבירה ושתי שפחותיה *

הראי והקוֹפה

אספת-עם

העכבּר והעכבּרוש  

הדוב במכוֶרת   

אדם, תחמס, חתוּל וכלב   

האריה והזאב

האכּר והגרזן

פּוֹדגרה ועכּביש *  

הארי והשוּעל *

הענן 

המעליל והנחש

הפּיל שעלה לגדולה   

פורטוּנה והעני

הכּשוּת

הצפרדע ורחמי-שמים

היתוּש והרוֹעה

הצל והאדם

השוּעל-הבנאי

עלילת-שוא

הקוּקית והיוֹנה

הזאב והרוֹעים *

החמדן והתרנגולת *

המסרק

פוֹרטוּנה האוֹרחת

אַלקיד *

אַפּלס וחמוֹר

שתי חביוֹת

הציד

המלח והים *

הכּבשים והכּלבים

החמוֹר והאכּר

הדבוֹרה והזבוּבים

הזאב והחסידה *

הרוֹעה והים *

הנמלה

האבן והיהלוֹם

האכּר והנחש (ב)

הדוֹב החרוּץ

השועל והענבים *

הפּזרן והסנוּנית *

הדוֹב ברשת

השבּוֹלת

הלויה

הנער והתולעת

הסוֹפר והשוֹדד

הטחן

מועצת העכבּרים

הדגיג

העכביש והדבורה

האכּר והנחש (ג)

השועל והחמוֹר *

החזיר והאלוֹן

הנחש והטלה

הזבוּב והדבוֹרה

פראי-עזים *

הזמירים

הדוּד והסיר *

המטאטא

האכּר והכּבשה

הכּילי

שני כּפריים

העשיר והפּיטן

החתלתוּל והזרזיר

הזאב והעכבּר

שני כּלבים

הטלה

החתוּל והזמיר

מחוֹל הדגים

האריה, האילה והשוּעל

בן-העדה

העוֹרב

האכּר והסוּס

האריה בזקנוּתו *

הקוּקיה והנשר

הסנאי (א)

הנץ והתולעת

זאב-המים

התער

להב-פּלד

העשיר העני

הסוחר

התותחים והמפרשים

החמוֹר (ב)

מירוֹן

הכּלב והסוּס

מפּל-המים והעין

הנער והנחש *

הינשוּף והחמוֹר

הנחש

הזאב והחתוּל

הכּפרי והשוּעל

אברוֹמות

הארי

שלשה רעים

שני נערים

העכברים

השוּעל

הזאבים והכּבשים

האכּר והכּלב

הרוֹעה

הסנאי (ב)

הארי והעכבּר

הקוּקיה והתרנגוֹל

השׂר

המשתה

השוֹדד והעגלוֹן

הכּבשוֹת המנוּמרוֹת

האלון וקנה-הסוּף *

הדגניה

החוֹרפי והקפּוֹד

הכּוֹפרים

זוּג-יוֹנים *

הארי והאדם

הטוס והזמיר

סעוּדת הדוֹב

הפּמוֹט והנר

שני עגלוֹנים

 

באור שמות

הערות למשלים

 

 

מאוצר אגדות הזהב: קבץ אגדות בעבוד שירי ותרגום חופשי

 

משירי נעוריו של זאב ז'בוטינסקי / זאב ז'בוטינסקי

 

משירי ש' מרשק / סמואיל יקובלביץ' מרשק

 

משירת העולם: קובץ תרגומים לקורא ולקרין – בלדות, משלים, ליריקה, הומור

 

משלי אליעזר שטינברג / אליעזר שטינברג

 

© כל הזכויות שמורות.  מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               אודי יוליס

·               אילנה רונן

·               אליעם זקס

·               אמיר ברטוב

·               בלהה ארגון

·               ברוריה בן

·               גלי סנדיק

·               גליה גזית

·               דניאל פריש

·               דפנה פילובסקי

·               דרור איל

·               חווה ראוך-סטקלוב

·               טוני חפץ

·               טליה אלמוג

·               יעל זאבי

·               מירה ברק

·               נאוה פריימן

·               נגה רובין

·               נועה הורן

·               נורית רכס

·               נילי אפשטיין

·               עדנה הדר

·               ערן גרף

·               ציפורה ניצן

·               קלרה יחזקאל

·               רותי לרנר

·               רחל ויטנברג

·               רחל חיון

·               רנה כהנא

·               שולמית רפאלי

·               שלומית אפל

·                תאיר אלוף

הגיהו:

·               אמיר ברטוב

·               ליאורה פוזנר נהרי

·               נורית רכס

·               עדנה הדר

·               עמינדב ברזילי

·               צחה וקנין

·               רותי פחימה-אילן

·               רחל ויטנברג

·               רונית רהב

·               רנה כהנא

·               שושי סרברו

 

סרקה:

·               נאוה בת-צו"ר

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org