הרמן רקנדורף

(צבי חיים בן שלמה רקנדורף [או רעקנדארף], 1825–1875)

בפיתוח

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

תרגום

הקוראן (מהדורת לייפציג, 1857)

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·              רועי ברלין ז"ל

·              צחה וקנין

·              ג"ס

·              דרור איל

·              יוסי בראל

·              יעל ריישר

·              ערן גרף

·              אירית חיל

·              יעל זאבי

·              נורית רכס

·              אסתר ברזילי

·              ר' גלי

·              חיים לוי

 

הגיהו:

·              רחל ויטנברג

·              עמינדב ברזילי

·              משה נועם

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org

או בפקס: 09-7486141

(+972-9-7486141 internationally)