מנדלי מוכר-ספרים

(שלום יעקב אברמוביץ, 1836–1917)

יצירותיו העבריות בלבד

(תרגומי יצירותיו מיידיש עודם מוגנים בזכויות יוצרים)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

פרוזה

רשימות לתולדותי

האבות והבנים

א.        אבות על בנים

ב.        בנים על אבותם

ג.          מפיצי השכלה

ד.         פרחי השכלה

ה.        ורגז ושחק ואין נחת

ו.           והיא לא תצלח

ז.           כן, בקודש חזיתיך!

ח.        אוי לאבות ואוי לבנים!

ט.        עמל ורעות רוח

י.           הבקורת

יא.     וצפיר העזים הגדיל עצומיו

יב.     מתהפך בתחבולותיו

יג.       שבת אחים גם יחד

יד.     גלגל "החוזר"

טו.    מזל טוב

טז.    קרבן עולה ויורד

יז.       תוך ומרמה

יח.     גם עליה תעבר כוס

יט.     מבוכה

כ.         נוה-שלום

כא.  חלוצי ההשכלה

כב.  ואלה תולדות יצחק

כג.    הודיעני את דרכיך

כד.   הגבר ראה עני

כה.  חזות קשה

כו.     נוגי ממועד

כז.     אפרים לשמה היה

כח.  עשוק אפרים

כט.  בבית יוכבד

ל.         בבית אפרים

לא.  לב אבות על-בנים ולב בנים על-אבותם

לב.  שב למקומו

מסעות בנימין השלישי

הקדמה: אמר מנדלי מוכר-ספרים

א.        מי הוא זה בנימין, איזהו מקומו ואיזה הדרך עבר עליו הרוח לנסוע למרחקים

ב.        בנימין נעשה קדוש וזלדה עגונה

ג.          בנימין מצא עזר כנגדו ונזדוג לסנדריל האשה

ד.         בנימין וסנדריל יוצאים ביד רמה

ה.        המסות הגדולות בדרך

ו.           בנימין מקבל מכת-לחי

ז.           בשביל בנימין אנדרולמוסיה באה בעניני המדינות

ח.        סדר החזרה על הפתחים

ט.        זכות אבות עומדת לתיירינו

י.           הושענא, יהודים אדמונים, הושענא!

יא.     חדושים ונפלאות על הנהר סרחון

יב.     כיצד מובילים את תיירינו לבי-מסותא

יג.       עובדי עבודת הצבא היו תיירינו!

יד.     כיצד בודקין את תיירינו

סוף דבר: להתודע ולהגלות!

ספר הקבצנים

בעמק הבכא

ספר ראשון

ספר שני

ספר שלישי

ספר רביעי

ספר חמישי

ספר ששי

ספר שביעי

ספר שמיני

סוף דבר

בימים ההם

ספר ראשון

ספר שני

סוסתי

א.        ישראל משתדל להיות איש

ב.        הציץ ונפגע

ג.          ברוך משנה הבריות

ד.         דברים שביני ובין סוסתי

ה.        סוסתי עולה מן הבור בסערה

ו.           אמי סותמת והמשרת מפרש

ז.           ישראל לשטתו הולך ועדין משתדל להיות איש

ח.        לב אמי נבא – וידע מה נבא

ט.        אני מצאתיה!

י.           חזיונות-לילה

יא.     הזמיר בנגינות וישראל בקינות

יב.     אכן נודע פירושו של איוב!

יג.       אגרת צער בעלי-חיים

יד.     חדושי הועד באותו הענין

טו.    דרשה בשבח ההשכלה

טז.    על מה העולם קיים

יז.       אל תפתח פה לשטן

יח.     ישראל תלוי ועומד

יט.     ופרח ישראל

כ.         חוצפא כלפי שמיא

כא.  כעת יאמר לישראל, מה פעל שלמה המלך

כב.  כיצד מרקדים לפני האשמדאי

כג.    מלבישים את ישראל לבוש בעל-טובה ומרכיבים אותו על הסוסה

כד.   את-כלם ישא הרוח!

ספר הבהמות

הקדמה

עגלתו של תוספות יום-טוב

לקורות סוס נושא ספרים

מספר הזכרונות

ספורים קטנים

בסתר רעם

לא נחת ביעקב

שם ויפת בעגלה

בימי הרעש

בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה

הנשרפים

חגים וזמנים

חג האסיף

מאי חנוכה?

התמורה

השׂערה

ליום השבת

נספחות

אגדות האדמונים

אגדת וירא

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·             רותי כהן

·             סיון רדט

·             גיא דגן

·             רותי לרנר

·             אורנה לביא-פלינט

·             ורדה שמש

·             מיכל שרגיל בן-סירה

·             אלי דיין

·             יעל בוגין

·             רותי מעוז

·             מוחמד עתמאן חסן אל קרעה

·             הילה (ברטוב) לוי

·             דפנה פילובסקי

·             הדר בן-יהודה

 

·             אורית גולן

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני: asaf@benyehuda.org

או בפקס: 09-7486141

(+972-9-7486141 internationally)