מנחם מבש"ן (ברונשטיין)

(1858–1944)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

שירה

שירים
קריובה: [חמו"ל], 1913.

....

 

פרוזה

 

החידה ופתרונה: סיפור לבני הנעורים
ירושלם : דפוס ר"ח הכהן, תרע"ו.

 

כתבי מנחם מבש"ן : דברי חזון וחלומות, אגדות, משלים, רשימות וציורים.
ירושלם : דפוס העברי, תרפ"ח-תרצ"ג.

 

כרך א: דברי חזון וחלומות, אגדות, משלים, רשימות וציורים. תרפ"ח.
כרך ב: דברי חזון ואגדה, משלים, ציורים, ספורים ופיליטונים. תרצ"ב.
כרך ג: מאמרים. תרצ"ג.


כתבי מנחם מבשן החדשים: אנשים וספרים, דברי מחקר, דברי חזון ועוד.
תל אביב : דביר, תרצ"ז.

 

זכרונות ומכתבים

מכתבים מרומניה
אודיסה: [חמו"ל, תרע"א].

 

תרגום


בית אגולר: ספור מחיי האנוסים בספרד
תל אביב: יזרעאל, תשכ"ו 1966.


הלב: ספר לבני הנעורים / אדמונדו ד'אמיצ'יס

ורשה: הוצאת אברהם יוסף שטיבל, תרפ"ג

 

הפלא ופלא: מאגדות הגולה / יעקב לוי [מוגן בזכויות עד 2027]

תל אביב: אגדת הסופרים על ידי מסדה, [תש"ד].


חברות לישוב ארץ ישראל / עקיבא אטינגר

[יפו]: הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, [מבוא תר"פ].

חיות הקרקס / ולדימיר ליאונידוביץ' דורוב [מעובד]
תל אביב: י’ שרברק, [תשי"-].

 

מסעי גוליבר / ג'ונתן סויפט

ירושלים: שוקן, 1990

 

מעמק הבכא: ספורים מחיי היהודים ברומניה / כתובים רומנית ביד אליהו שורצפעלד

סנט פטרבורג, 1896

 

משא ארץ ישראל: דברי ימי הארץ מימי כרש ועד אדריאנוס על פי חכמי המשנה והתלמוד / יוסף דרנבורג
ירושלים: קדם, [תש"ל].

 

ספר דברי הימים לבני ישראל / על פי צ' גרעטץ; ערוך לבני הנעורים על ידי מ' ברוינשטיין
ניו יארק: סטאר היברו בוק קאמפאני, תרפ"ז.

 

ספר הזכרון: אשר לאגודת חוקרי דברי ימי היהודים ברומניה "יוליאוס באראש" אשר הגיש באספה הכללית הראשונה ביום 31 יאנער 1887 / סופרה הראש מ' שווארצפעלד

            קראקא: גראבער ביאראסלוי, דפוס יוסף פישער, תר"ן.

 

על נהרות בבל: ספור מחיי ישראל בימי קדם / ל' וליס

תל אביב: (דפוס הפועל הצעיר), תרצ"ג

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               שי שפירא

·               אביבה רוזובסקי

·               רבקה קולבינגר

·               ורה ריבלין

·               דניאל פריש

·               אמיר ברטוב

·               נגה רובין

·               אודי יוליס

 

הגיהו:

·               אביבה רוסט

·               הילה לוי

·               נורית רכס

·               יוסי בראל

 

סרקה:

·               נאוה בת-צו"ר

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org