יוסף בן רחמים נתן מיוחס

 (1868–1942)

בפיתוח

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

פרוזה


ילדי ערב
תל אביב: דביר, תש"ל 1970.

ספר א: אגדות התורה

ספר ב: אגדות הנביאים

ספר ג: מחיי הח'ליפים

 

מעשיות לבני קדם: מלוקטות בין היהודים הספרדים ובני עדות המזרח בירושלים

תל אביב: דביר, תשכ"ט 1969.

 

רבי אליעזר בן הורקנוס

ורשה: תושיה, תרס"ד  1904.

 

שיחות ישמעאל

ירושלים: דפוס הרי"ד פרומקין, אלף ותתכ"ו לגלותנו [תרנ"ה] 1895.

 

 

מאמרים, מסות, ועיון

ארץ ישראל היום ולפנים
ירושלים: [חמו"ל], תרס"ו.

בופון: מגדולי העמים
בתוך: ביביליותיקה לבני הנעורים; ורשה: תושיה, תרס"ז 1907.

בת חיל, או, תורת אם: ספר מקרא לבנות ישראל
ירושלים: דפוס מערכת הצבי, תרס"א 1901.

 

הליכות עולם: או פרי תרבות: ספר מקרא עברי קולטורי וכללי לבית הספר ולבית / עפ"י ג' ברונו

ירושלים: דפוס לעווי ושותפיו, תרע"ג 1913.

 

הפלחים: חיי הפלחים בהשואה אל חיי היהודים בתקופות התנ"ך והתלמוד

תל אביב: דביר, תרצ"ז 1937.

מגילות משפחה בא"י

ירושלים: דפוס א"מ לונץ, תרע"ב 1912.

 

מחיי האזרחים בארץ ישראל

ירושלים: חדשות מהארץ, תרע"ט 1919.

 

שני מאמרים:

א. על החינוך

ב. על הלשון

נדפס ב"הצבי", שנה ט"ו-ט"ז; ירושלים: [חמו"ל, תר"ס?]

 

תרגום

אלמון האובד / לואי פנדלטון
מהד' ב, ירושלים: מרכז הסתדרות המורים, תרח"ץ 1938.

 

דברי ימי היהודים בארץ טורקיה / משה פרנקו

ירושלים: [חמו"ל], תרס"ד 1904.

 

תחת כנפי הנשר: ספור מתקופת הרמב"ם ז"ל / שרה מילר

תל אביב: דביר, תרצ"ח 1938.

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

סרקו:

·               נאוה בת-צו"ר

 

הקלידו:

·               יעל זאבי

 

הגיהו:

·               צחה וקנין

 

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org