אליעזר מיטרופוליטנסקי

(18??19??)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

מאמרים, מסות, ועיון

אגדות יון

ורשה: א' גיטלין, תרפ"ב.

כרך א

כרך ב

כרך ג

אגדות הבלקנים

ורשה: ברקאי, תרפ"ג

 

גיאוגרפיה

ורשה: גיטלין, [תרפ"-?] – תרפ"ט 1928.

כרך א – ידיעות כלליות

כרך ב אוסטרליה אפריקה ואמריקה

כרך ג  אסיה וארץ ישראל

כרך ד אירופה חלק א

כרך ה אירופה חלק ב

 

מורה הדקדוק
ורשה: נגה, תרפ"ד.

 

תרגום


מפתח הזהב, או המאורעות הנפלאים של בורטינו / אלכסי ניקוליויץ' טולסטוי

(ורשה: הוצאת עולמי), [תרפ"-].

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               אמיר ברטוב

·               גלי סנדיק

·               ערן גרף

·               רחל זלינגר

הגיהו:

·               נורית רכס

·               שלי אוקמן

·               עמינדב ברזילי

·               צחה וקנין

 

סרקה:

·               צחה וקנין

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org