יחיאל מַר (מוהר)

 (1921–1969)

בפיתוח

© כל הזכויות שמורות.  החומר מובא ברשות בעלי הזכויות.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

שירה

מלב ונוף

ע"פ מהדורת טברסקי, תל אביב תשי"ב

 

[אפיגרף]

עַל אֶרֶץ רַבָּה

אל נרחף

אמור הנוף, אמור האופק

בוקר של חול

עץ ואדם

תמונה כפרית

[ויד אילן רושמת]

קטע-נוף

קציר

חלום

[צמחו נא אתם ותמרו, אילנות]

אביב

פרחי אביב

רק יום קיץ אחד

דומם

בוקר סתוי

אשלים בגשם

לבי בלילה זה

תפילה

סונטה לערב

תמיד אחר

לילה

לילה בעמק

שקיעה

הדקל

ליל-חלומות

לילה גברי

גשם לילי

ים

גלים

ערב מול הים

הורה

בדרך לירושלים

משירי תל-אביב:

  א. רחוב

  ב. חצר

  ג. שרידים מול ים

רון לצד הדרך

כתום חמסין

חוצבים בגלבוע

הן יותר מכל הדממות

אביב בעמק

עמל

מסע סתיו

 

שִׁירִים לָאִשָּׁה

אשה

לאשה יפה

[זה הכל!]

[רק ידך הטובה בכוחה]

אהבה צעירה

קרב

לדה

כי האשה אינה יודעת

למתהללת

לילות

רמות הענוה

אמרו לי

בת-שבע

נותרנו אחרונים

 

לְלֹא גְּבוּרָה

ללא גבורה

ספינה כי נטרפת

פתחו הנשמה

[אם גם טעיתי]

אך יש עוד מפגש

באתי כאחד מיער

זו דרכי תמיד

באלם כבוד

עם עניים

מהיכן?

בסוד השלמות

כל שמגש

הנח לסהרורי

[רק זעקות קטועות]

נר של חנוכה
שתיקה

כוחות

הנוכרי

בדידות

יד מי

לפתח הפחד

בלילה

לא ניתן עוד לומר

ואני כפסל

ילד ישלח יד...

שחר דברים

מגב סלע העת

הנה גשמים באים!

צחוק הנצחים

עם כל אחי

זמר זקן

וטוב לי

בפתח היום החדש

בכתב חיוור מאד

חזיון

אני...

שיר חדש...

שיר ההמשך

 

קווים למעגל

ע"פ מהדורת קרית ספר, תל אביב 1957.

 

דו שיח עם בוקר

[* * *]

על הקיר לרשום

פונדק האלוהים

בבוקר פתאום

אביב

ליל קימורים

תינוקות בדשא

מחשבת השדרה

מול בנין בשדה

דפי-לילן

השבת הגדולה

 

שירים מארץ עול

הר הרצל

ואיש היה

שיר מעבר לגדר

אל הר נבו

אגדת החתימה

הו חנונים שלי

עד צואר

לונה-פרק

לבנאים מזמור

מפולת

רק את עצמו

וקין אומר

עקדה

שיר על העת החדשה

ואז הפטישים

לחם השיר

 

לֶכְתֵּךְ לְפָנַי

רועת צאני

וגם אותך

בגבול הנמשלות

שלושה ערדלים

גם אהבתנו

הקיץ, העלמה ועוד

שיר אהבה

קרעים

דו-שיח

יולדת

 

בְּסַד הַסּוֹדוֹת

אורח

בסד הסודות

החוזרת

אנוס

קשב

דין

יום ראשון

נאום העבד

ממעמקים

קוים למעגל

שירה

אין סוף

פנים

תוך

חציו

[לא עת הסתר]

המשפט

שיר על סייס מת

בדרך הפוכה

יחד

בדרך גזעי לצמרת

שיריים

 

מבאר הילדות

פתיחה

א. בוקר

ב. עדיין בוקר

ג. חלב קריר

ד. לילה זר

ה. חלום

 

שטיח בהיר

ממלכה

טיול עם בני

ילדי הנושם

לבן

תפילה

כוכב-טרם-לכת

ולו כמוך

נאום האב נשאר-בדד

תפילה על ארבעה

 

חופשה בהרים

א. שמים אחרים

ב. ירוק

ג. חצרות המלך

ד. מורא

ה. פגישה בהרים

ו. שבי

ז. יד הרחמים

ח. ערב

ט. לילה

י. שחר

 

חנית הזהב

שיר חיילים

זכות הצעקה

בין ערב לברוש

תקוות שלי

מסע לילי

בוקר חורפי

זהב-שכחה

שקיעה

איגרת

מות היום

מלאתי

מות המשורר

אי האלמוגים

סיכום חלקי

 

פנים לכאן

ע"פ מהדורת עקד, תל אביב, 1968.

 

ימים נבונים

ימים

תן לידך

כניסה לתל-אביב מצפון

קיץ תשכ"ו

המנגנת

מי מנוחות

ואני לא משה

בשני חרוזים

מי שנוסע רחוק

 

שירי פתחון פה

חיל

נשיקת עלים

כריה

הצעת נישואין

הולך ומקשיב

אהל שלומות

היא שעמדה

ענין של ידים

יכולתי למלא

שיר אמרתי

שיר מה לעשות

שיר  שישאר

 

שירים מתוך ספר שבותי

בשיטה הישנה

כך בדיוק

ממה שפזר

אפילו בהרי הרי

שיר ידידות

עדין לא כל איש

מה אתה יודע

בהמשכים

אשה מתוקה כחיים

 

תשעה רגעי לידה

צער קים

שולי שמים

אלמוני

שערים

אמן

ושוב ירושלים

התחלה של שיר

לשמע

תשעה רגעי לידה

 

שירי מנחם אב

פלג אחר פלג

שיבתך עלי

בעצימת עינים

אולי אני

ורק עתה

מתחים

סיפא

 

ארץ אבי

בחיי

אל מול דבורנוּ

יום חמישי

שלות האש

זה מעלה ומוריד

שמחה בסוגר

על ראש שמחת ירושלים

אי השמחה

ארץ אבי

 

מלאך בעיר

מלאך בעיר

 

מאמרים, מסות, ועיון

[...]

© כל הזכויות שמורות.  החומר מובא ברשות בעלי הזכויות.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               תאיר אלוף

·               רותי לרנר

·               ג"ס

·               אודי יוליס

·               אמיר ברטוב

·               אליעם זקס

 

הגיהו:

·               נורית רכס

·               משה נועם

·               רחל ויטנברג

 

סרקה:

·               נאוה בת-צו"ר

 

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org