אפרים לוצאטו

 (1729–1792)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

שירה

אלה בני הנעורים
ע"פ הוצאת מחברות לספרות, תל אביב, תש"ב

          א.         החקים והמשפטים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם

          ב.         על בחורי חמד לבושי מכלול העוזבים ארחות יושר

           ג.          הלא זה דברי אל ילד שעשועים ומטיב נגן, כי האמת אהובה מאנה לענות מפניו ותבז לו, ויהי כאשר זמם לכבות את האהבה, אני תמכתיו בימין צדק להכין אותה ולסעדה

          ד.          אל הלקח ארון האלהים, ה"ה האלוף הנעלה כמוהר"ר אהרן חיים פינקרלי מץ בק"ק וירונה, כי פאדובה בא לעת מרפה, והנה בעתה וימת שם

          ה.         קול חתן

           ו.          וקול כלה

           ז.          ביום הבכורים, בהקריב ספר התורה מנחה חדשה לי"י

          ח.         בבוא אהבה על אהבה, וחתונה על חתונה והימים ימי הבכורים

          ט.         אודה על פשעי לי"י כי נחמתי כי עשיתים

           י.          השיר יהיה לכם כליל התקדש חג האסיף תקופת השנה

         יא.        היום אתם יוצאים בחודש האביב אשר העתקתי מן המטזטאזיאו משורר קסריי, ועתה אל תעצבו לבקר בהיכלו, למען תחזינה עינכם כי ערב לבבי לגשת אליו, ופה אל פה אדבר בו

         יב.        שכור נושא את כפיו, במנחה ההולכת לפני הגביר כמר מנשה חפץ, כי בלילה ההוא על שם הפוּר, אחרי אכלו בצלו ואחרי שתה, וישכר ויתגל וינס ויצא החוצה ערום ויחף

         יג.         אל אצילי בני ישראל כמר שאול בונפיל וכמר יעקב אירגאס קציני ליוורנו המעטירה בקומם מתוך העדה ללכת בתורת י"י ביום חתונתה וביום שמחת לבה

         יד.        על אילת אהבים הפוסחת על שתי הסעיפים, אם ללכת אחרי הבעל אם לא, ויגש חרוזי להדפה

         טו.        השיר הזה כלה זרע אמת ותקעתי יתד במקום נאמן

         טז.        ביום חתונה

          יז.         אני את נפשי אצלתי, ועליה תטף מלתי

         יח.        על גבר עמיתי, בשומו פעמיו לדרך טריאסטי, לקחת לו משם אשה

         יט.        לנכח אשתו כי יקרה היא

          כ.          מכתב אל החכם השלם כמוהר"ר יהודה עייאש, בחלותו ויחי מחליו

        כא.       על הרופא הנופל שדוּד ברשת האהבה

        כב.       כל התלאה אשר מצא החשק להלחם בו

         כג.        קץ כל בשר בא לפני

        כד.       שיר ידידות

        כה.       מצבת קבורת פלוני אלמוני, עברית ואיטלקית בשפה אחת

         כו.        דברי ריבות בשער, בין הנפש ובין החוש, על אודות יעלת חן אשר אהבתי

         כז.        שירת דודי החכם הנעלה כמ"ר ברוך חפץ, כאשר נתן כתר הפילוסופיא והרפואה בראשו

        כח.       עזה כמות אהבה

        כט.       בלדת האשה הכבודה מרת מלכה בן למשיב נפש בעלה כמ"ר יצחק מרפורגו על שלוש בנותיו הנמצאות

          ל.          לאט לי לנער לאחי ליצחק לנהלו בדרך חכמה

        לא.       בצאת חתן מחדרו וכלה מחפתה, וירא כל העם וירונו, אני אמרתי בחפזי

        לב.       דברים נחומים אל החכם הנעלה כמוהר"ר יעקב חי חפץ מ"ץ בק"ק גוריציאה, בחלותו בכאב הכליות כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט, וכל קהל ישראל עומד בית י"י ביום צום להפיל תחנה לישועתה לו, ותחל רוח י"י לפעמו והוציא את האבן הראשה ברב חיל

         לג.        קינה היא לזכר עולם כי האלוף הנ"ל בא אל אבותיו בשלום, וינח ביום השביעי מכל מחלתו אשר נשא הלא הוא עשתי עשר לירח בול, שנת חמשה אלפים וחמש מאות ותשע לבריאה

        לד.       אשירה נא לידידי כמ"ר אורי מורפורגו, בקחתו את רבקה לעזר לו, ותכל תלונות בני השיר מעלי, באמרם אלי כל היום איה כנורך

        לה.       למען ציון לא אחשה

         לו.        ולמען ירושלים לא אשקוט

         לז.        שיר מזמור ליום חתונה, והקול מדבר אליו בלשון איטלקי

        לח.       השיר הזה לשונו חרב חדה, ורופאים משחק לו

        לט.       עוד זה מדבר וזה בא, והבל הביא גם הוא, על שלשה פשעי בני הרופאים, הלא המה עבודה זרה, גלוי עריות, ושפיכות דמים

          מ.         בפי השיר השלישי לא בא דבר פגול, ולהורות נתן בלבו, מה יהיה משפט הרופא ומעשהו

        מא.       ביום חתונה

        מב.       על כל גאה ורם

        מג.        חידה לנו קטנה וידים הן לה כאבן השואבת, וקרא לה שם איטלקי אשר פי קלמיטא יקבנו; אתה עתה ברוך י"י, נקה תנקני מרוח זנונים אשר עבר עלי, כי במראה אליך אתודע, וחכי לא יבין הוות

        מד.       השמש יצאה על החידה הזאת השנית ובכל המקום אשר אזכיר את שמותיו האיטלקים (Soleo Febo) אבא אליך והזהרתיך באות הזה· עוד מה לך Po הוא הנהר אשר פיטונטי צלל בתוכו; ומקרי דפני ההפוכה כמורגע לאזרח רענן כמאמר המושלים, ורבים ונכבדים מאלה עצמו מספר, שמענה ואתה דע לך

        מה.       ביום כלולות

         מו.        גמול ישלם הלך לאיש העשיר, על חסדו אשר הפליא לו כי חלה בתוך ביתו ויחזק

         מז.        אל הבחור הנעים, כמ' יהושע מינדיס דא קוסטא אשר יעז באהבתו ויקח לו אשה את יהודית בת הגביר הנעלה כמ"ר יוסף סלוואדור

        מח.       מנחה היא שלוחה ליעלת חן, כשך חמת אביה ואמה, ולא חשכו את שאהבה נפשה ממנה

        מט.       אשא על שפתי שמות שנים עשר נשיאים בבני גוריציאה, הנועדים על י"י לשמוע בלמודים דבר יום ביומו

           נ.          ואלה שמות האנשים תופשי התורה, כמ"ר משה ואלי וכמ"ר ישראל טריוויס.  תושבי פאדובה, אשר יחדו ימתיקו סוד מדי שבת בשבתו כעלות המנחה

         נא.        ואני בבואי מפאדובה מתה עלי רחל

         נב.        על הר ציון ששמם

         נג.         כשלוח המלך גיורג השלישי אניה בלב ים, להביא את קרלוט שרתי מקלינברג לפניו

         נד.        מי אנכי ומי ביתי

         נה.        דברי הספר החתום

 

שירים נוספים

ספר כריתות – מתוך "כוכבי יצחק", וינה 1856

נגד צחוק הקרטי – ע"פ מהדורת מ"ה לטריס

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·                אסף ברטוב

·                נירה לוין

·                רזיה יפה

·                רותי זוסמן

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org

או בפקס: 09-7486141

(+972-9-7486141 internationally)