אהרן ליבושיצקי (לובושיצקי; א. בן-דב)

(1874–1942)

בפיתוח

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

שירה

 

בלדות

ורשה: אביב, [תרע"-?]

 

וידוי
מתוך: "האשכול", ב' קרקוב, תרנ"ט

 

דמיונות ואגדות
וארשה, תרס"ב

 

ילדות: שירי משחק ושירי הטעמה
ורשה: הוצאת חנוך, 1905.

 

לנשמת הרצל

[ירושלים]: [חמו"ל], [תרס"ו].

 

מוסר שדי בכהן גדול ; מעשה באלכסנדר מוקדון

בתוך הביבליותיקה לילדים; ורשה: תושיה, תרע"ג 1912

פצעי נוער
וארשה, האחים שולדבערג, תרנ"ד.

 

פרקי שירה: שירים מקוריים ומתורגמים
וארשה, האלטער ואייזנשטאדט, תרנ"ז

 

שיר וזמר... לבני הנעורים

ורשה: תושיה, תרס"ג 1903

 

אחות קטנה
בן כוכב: עיתון לילדים, חוברת א, תשרי תרפ"ה, עמ' 1, 1 אוקטובר 1924.

 

ביצית זהב: שיר עם

בן כוכב: עיתון לילדים, חוברת ה-ו, עמ' 148, שבט-אדר תרפ"ה, 27 ינואר 1925.

 

פרוזה

אנשים חולים: קובץ ספורים, רשימות ואגדות
ורשה: דפוס מ"ו הלטר ושותפו, תרס"ג 1903.

יוסלה המתמיד: סיפור מקורי בחרוזים
פיטרקוב, תרנ"ט

ממרירות החיים: סיפורים וציורים

פיטרקוב: תושיה, תר"ס 1900.

 

המטורף-בדעת (קטעים מספר חייו)

"יודלי" (מצללי העבר)

הקווצה (חלום. מכתבי בעל-הזיות)

אם-חורגת (סיפור)

סתיו (ציור פסיכולוגי)

מעשה בארי אחד: אגדה

ורשה: תושיה, תרע"ג 1913.

קורות ישראל
לודז' – ת"א, תרצ"ה

 

מאמרים, מסות, ועיון

 

קורות העברים: לבתי ספר ולמתלמדים: עם ציורים, תמונות ומפות / שמעון דובנוב

ורשה: מהד' ו' מתוקנת, אביב, תרע"ג 1913.

 

תורת הכתב וערכה בהתפתחות הילד: מחקר פדגוגי-פסיכולוגי
לודז', המועצה הפדגוגית בגמנסיה הראשונה לנערים של החברה לייסוד בתי ספר תיכונים עברים בלודז', תרצ"א

 

תרגום שירה

 

למען אחי הקטנים

בתוך: הביבליותיקה לילדים; פיטרקוב, תרנ"ט

 

הדיג והדגה: אגדה בחרוזים / אלכסנדר סרגיביץ' פושקין
ורשה: צנטרל, תרע"ג.

 

תרגום פרוזה

איש בלי לב: אגדה אנגלית
ורשה: דפוס האלטער ואייזענשטאדט, תרנ"ח 1898

 

בת יחידה: אגדה ערבית / ברתולד אורבך
בתוך: ביבליותיקה לילדים; נ"ו; ורשה: תושיה, תרע"ג 1912.

 

גלית הנדיב: ספור מחיי פיל אחד
ורשה: האחים שולדברג ושותפם, תרנ"ז.

 

דבורה הזקנה:

א)      המשורר העני

ב)       דבורה הזקנה

פיעטרקוב: תושיה, תרנ"ט

 

הכוכבים שאבדו: שתי פנטסיות לילדים

א)    המלאך הגואל

ב)     הכוכבים שאבדו

פיעטרקוב: תושיה, תרנ"ט

 

הנודד הקטן / א"ד אמיציס
פיטרקוב, תרנ"ט

 

מעשה בשלטן אחד: אגדה ערבית

בתוך: הביבליותיקה לילדים; נ"ט; ורשה: תושיה, תרע"ג 1912.

 

שמעון ולוי / וילהלם בוש[1]

ורשה: תושיה, תרע"ג.

 

תרגום מחזות

 

מלחמה ואהבה / סימון ארנו

בתוך: הביבליותיקה העברית, י"ז; וארשה, תושיה, תרנ"ט 1898

 

קורות העברים

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               עפרה אנסון

·               שולמית רפאלי

·               תמר

·               הניה וילף

·               אילנה רונן

·               בני סורקין

·               תאיר אלוף

·               שלומית אפל

 

הגיהו:

·               עמינדב ברזילי

·               מלאכי שפר

 

נסרק על ידי ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה על שם בלומפילד באוניברסיטה העברית

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org

 [1] תרגום של Max und Moritz מאת Wilhelm Busch.