זלמן דוד לבונטין

 (1856–1940)

בפיתוח

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

 

עיון

תכנית להנהלת הפנקסאות והוראות להנהגת העסקים בחברת אנגליא-פלשתינה

ע"פ מהדורת יפו 1911

עבודה יישובית בארץ ישראל בעבר ובעתיד

ע"פ מהדורת יפו 1919

ההתיישבות בארץ ישראל

ע"פ מהדורת תל אביב 1925-1926

 

זכרונות ומכתבים

לארץ אבותינו

ע"פ מהדורת תל אביב 1924-1925

פרקים: עובדות נשכחות מעבודת ההסתדרות הציונית

ע"פ מהדורת מסדה, תל אביב 1924

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               עדינה קופלמן

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org