יעקב לרנר

(1879–1918)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

שירה

ומעלף עלטה וצנה

מנגינות-התהו

ולבכּות אחפּצה

בשוגג

הלילה

והיכן היית אז

שיר-ערש

בשעת פּטירתי

במראות הלילה (לזכר אמי)

צלצלי קיץ

אח לצרה

בהמיר ארץ

הראיון

חללי חרף

כבר מחלתי מאין בּררה

יש דמעה עוד אחת...

בסתו

מתוך שעמום

יתומים

אחרי מותי

באשמנים

לעוטיה

מחזיונות הנזירים

עם כּלות התמוז

ערער

שתיל בית

על כּרחי (לזכר א"נ גנסין)

בסנורים

שיר השירים

סוד פתר לי צחוקך...

שתילי בית*

תקוה תחת תקוה*

נהיה*

ציוּן (לזכר אבי)

הצחוק

מאחרי הגולה (מקינות ירמיהו)

שבתון*

לנביאים

עם מנחת-ערב

תהו

הגידה*

לא! לא אֵחַת...*

 

פואמות

הטחנה

תעלוּלים

בגויים

ביערי פּולסיה (זכרונות)

פּיח-פּיח (מסע ברכּבת)

 

תרגומים

ישמעאל-בּי (שירה מזרחית) – מ' לרמונטוב

בּת-יפתח (פואימה תנ"כית) – שמעון פרוג

שׂא את נפשי – ש' פרוג

זרעֵנו – ש' פרוג

מדי שבת, מדי חדש... – א' גולדפאדן

 

* הערה: השירים והתרגומים המסומנים בכוכב נדפסו מכתבי-היד שבעזבון.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·         אמיר ברטוב

·         שלומית אפל

 

הגיהה:

·         עדנה הדר

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org