מיכה יוסף הכהן לבנזון

(1852–1828)

כל כתביו

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

שירה

 שירי בת ציון

א.      הקדמה

ב.       שלמה

ג.        קהלת

ד.       נקמת שמשון

ה.       יעל וסיסרא

ו.         משה על הר העברים

ז.         ר' יהודה הלוי

כנור בת ציון

ח.       התפלה

ט.       אל הכוכבים

י.         אחרית שאול

יא.   חג האביב

יב.    אהובה עזובה

יג.     יום הולדת אהובתי

יד.    אחות לנו

טו.    האוהב הנשבע

טז.    שיר זהב

יז.      על החלי-רע בעיר ברלין

יח.    האניה

יט.    מלך-בלהות (על-פי ו' גתה)

כ.       הילדות

כא. אבל יחיד

כב.  האביב

כג.   הברוש

כד.  הזאב והגדי

כה.  המצרים במדבר

כו.    הצפירה

כז.    גשם נדבות

כח.  היין

כט.  שיר תהלה

ל.       דליה נדחת

לא. הדיג

לב.  טובה גבורה מיופי

לג.   ובמטה הלז...

לד.  הזרם והזמרה

לה.  השלום לך, אחי

לו.    ליום-הולדת אחי

לז.    ליצחק אייזיק בן-יעקב

לח.  לא"ל מנדלשטם

לט.  חיי האכר (על-פי הוראטיוס)

מ.      הערבי במדבר (מפולנית)

מא. המדהבה

מב. הזקן והעורב

מג.   אניה בלב-ים

מד.  הבל תחת השמש

מה. הבודד בשדה

מו.   האחוה

מז.   לשניאור זק"ש ("מה נאוה")

מח. ליעקב גורדון

הריסות טרויה

מט. הגיון אב

נ.        הקדמה

נא.   הריסות טרויה

אגרות

נב.   לשמואל דוד לוצאטו (א-ב)

נג.     לשניאור זק"ש (א-ה)

נד.    לקלמן שולמן (זכרון מות)

נה.   לזאב הכהן קאפלאן (א-ג)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·          רחל אוסטרובסקי

·           אמיתי כ"ץ

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני: asaf@benyehuda.org

או בפקס: 09-7486141

(+972-9-7486141 internationally)