מה שראיתי...

זכרונות יחזקאל קוֹטִיק (1847–1921), כרך א'

תרגמו: רחל קרונה ודוד אסף

ערך והוסיף הערות: דוד אסף

© כל הזכויות שמורות.  החומר מובא ברשות בעלי הזכויות.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

על המקור

מהדורה זו של זיכרונות קוטיק מבוססת על הספר:

מה שראיתי... זיכרונותיו של יחזקאל קוטיק, מהדורה מתורגמת ומבוארת בידי דוד אסף, תל-אביב תשנ"ט (מסת"ב:  965-338-036-2)

 

טעויות שנפלו במהדורה המקורית תוקנו במהדורה זו, ובמקומות רבים אף עודכנו התרגום וההערות בידי המהדיר. מספרי העמודים בהפניות הפנימיות מתייחסים כמובן למהדורה המודפסת.

מאז ראה הספר אור, בשנת תשנ"ט, הופיע גם החלק השני של הזיכרונות, בהוצאת המכון לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי ישראל-פולין ובית שלום עליכם:

נע ונד: זיכרונותיו של יחזקאל קוטיק, חלק שני, מהדורה מתורגמת ומבוארת בידי דוד אסף, תל-אביב תשס"ה (מסת"ב: 1-059-338-965).

 

החלק השני אינו מתפרסם בפרויקט בן-יהודה.

את שני חלקי הספר ניתן לרכוש במזכירות המכון לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי ישראל-פולין המרכז לחקר התפוצות ע"ש גורן-גולדשטיין, אוניברסיטת תל-אביב

תל-אביב 69978;  טלפונים: 03-6409799   03-6409462   פקס: 03-6407287   דואל: diaspora@post.tau.ac.il

 

® כל הזכויות שמורות - 1998

החומר המובא כאן אינו מיועד לשימוש מסחרי.  אין להעתיק, להפיץ או לתרגם ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה או אמצעי, ללא היתר בכתב מן המוציא לאור.

 

תוכן הענינים

ראש דבר

מבוא – בין זיכרון להיסטוריה: יחזקאל קוטיק וספרו "מיינע זכרונות"

א. שירת העיירה

ב. קאמניץ ליטבסק וסביבתה

ג. יחזקאל קוטיק: האיש וזמנו

ד. התקבלות הזיכרונות

1. "אני משוגע מתענוג": יחזקאל קוטיק ושלום עליכם

2. "ניצוץ גדול של סופר אמיתי" או "מעשיות טיפשיות"?

ה. החלקים האבודים של הזיכרונות

ו. הזיכרונות כמסמך תרבותי וכמקור היסטורי

1. מבנה הספר והדמויות  העיקריות

2. תמונת העבר

3. בין סופר למספר, בין היסטוריון לזכרן

ז. על מהדורה זו

 

יחזקאל קוטיק, מה שראיתי

במקום הקדמה

מכתבו של שלום עליכם אל יחזקאל קוטיק

 

פרק ראשון

העיירה שלי - ה"סלופ"ּ - ה"סקזקה" - ויסוקי - המסחר באותם ימים - יהודים ופריצים - הכנסייה הרוסית והכנסייה הפולנית - הכומר הרוסי והכומר הפולני - אוסרווסקי - יורשו של אוסרווסקי - האססור - כיצד נהג יהודי להעביר את יומו - הגבירים הקמצנים - המשפחות המכובדות בעיירה - שעפסל הכליזמר - מרדכי-לייב - ר' שמחה-לייזר - שבת בעיירה - אנשי ריב ומדון - מחלוקות - המלשין איצ'ה שייטעס - זסטביה - מלמדים - לימודים בימים עברו - הגויים - הדוקטור - מרפאים - ה"תלמוד תורה" - בית המרחץ - המקווה - הנהר - שחייניה של קאמניץ - ההקדש - הרב - מגידים - בית העלמין - חברה קדישא

 

פרק שני

סבא-רבא ר' וועלוול - סבי אהרן-לייזר - ר' יודל - נעוריו של אהרן-לייזר - החתונה - הסבתא ביילע-ראַשע - השינוי שהתחולל באהרן-לייזר - מותו של סבא-רבא - האיספראווניק - יחסיו עם סבא - סבא כפרנס החודש - עצותיה של סבתא - סבא כסבורשצ'יק - המזכיר - המחלוקת בשל המזכיר - השפעתו של סבא - סבא והפריצים - הרוויזור - סבורשצ'יק חדש - מחלוקת בעיר - האיספראווניק החדש - סבי חוזר להיות סבורשצ'יק

 

פרק שלישי

ה"בהלה" - אייזיקל הקצב

 

פרק רביעי

אבי משה - המשיכה לחסידות - השידוך - ר' לייזר, הרב מגרודנה - אמי - אבי כחסיד נלהב - בריחתו אל הרבי - מלחמתו עם סבא - החכירה - הרוויזור - חסידי קאמניץ

 

פרק חמישי

ר' ישראל - שירתו ויצירותיו המוזיקליות - מקומו בין החסידים - כשרונו המתמטי - ההתערבות - הפטריוטיות הפולנית של ר' ישראל - שירי הלכת שחיבר לכבוד ניצחון הפולנים - ההסכם עם החסיד - הזכייה - מותו של ר' ישראל

 

פרק שישי

משפחתנו - הסבתא - אהבתה לבעלה - יחסה לאנשים - ר' יודל - ענייני העיר - ר' ליפּע - תקיעת הכף

 

פרק שביעי

האקציז - הברון גינצבורג - ה"בן יחיד" - השערורייה עם האססור - האיספראווניק עומד לצדו של סבא - ר' ליפּע מבטל את תקיעת הכף

 

פרק שמיני

המלמד הראשון שלי - הקושיות ששאלתי - המלמד השני - דודי ישראל - העילוי ישראל - איך העילוי ישראל הרביץ לנו בשדה - אצל מוטקה המלמד - הגיהנום - ערבי החורף - מעשיות על כשפים - הדתיות שלי - הדיבוק - ר' ליפּע צוקרמן

 

פרק תשיעי

החטפנים - אהרן-לייבלה, חצקל ומושקה - יוסלה - השירות הצבאי באותם זמנים

 

פרק עשירי

זסטביה - המחלוקת הגדולה - השבועה - הרמאות - מלחמתו של סבא - השלום - הפריצים והאיכרים - הכאת האיכרים

 

פרק אחד-עשר

 אמא - ר' לייזר - ייסוריה של אמא - הרב של קאמניץ - עצת סבתא

 

פרק שנים-עשר

הפריצים - ברל-בנדט - אחוזת צ'כצ'ובה - סיכובסקי - נאמנותו של ברל-בנדט - העלילה - מלחמת הפריץ בפריצה - בוגוסלבסקי - סופה של העלילה

 

פרק שלושה-עשר

חייו של ברל-בנדט - חתונת בתו - המרד הפולני - איך כמעט הלקו את הפריצה - ברל-בנדט מציל את הפריצה - שמואל

 

פרק ארבעה-עשר

ראש השנה ויום כיפור - האימה - מלקות - הברכה לילדים - הפחד בבתי הכנסת - אצל החסידים - סוכות - שמחת תורה - ימים טובים בכלל - איך חגגו אצלנו יום טוב

 

פרק חמישה-עשר

חסידותו של אבא - המלמדים שלי - הרבי מת! - המסירה - טברסקי - ר' לייב - הקנס

 

פרק שישה-עשר

לימודי - מוכרי ספרים בימים עברו - החברה הראשונה שייסדתי - ישראל וישניאק - הבחינה שערכו לישראל - הקריירה של ישראל - גורלו של עילוי

 

פרק שבעה-עשר

עוד מלמדים - ר' אפרים המלמד - אהבתנו לר' אפרים - הבגדים של פעם - סוג חדש של מעשיות - גירוש הרבנים

 

פרק שמונה-עשר

ר' יצחק-אשר ה"רבי" שלי - "הלימודים" שלנו - המהפכה הראשונה שלי - שמי יוצא לתהילה בעיר - סופה של הפרשה

 

פרק תשעה-עשר

החסיד מאיזביצה - "מי השלוח" - הקושיה שלי - תשובת החסידים - ההיכרות עם בנו של המגיד - "המגיד" - מנסר העצים - ההתכנסויות שלנו - ראשית עבודתי הציבורית

 

פרק עשרים

מציעים לי שידוכים - בוחנים אותי - ר' יחזקאל בן הרב - הייחוס - כלתי העלומה - המכתב - הסטירות - דודי - במחיצתו של הדוד - ההכנות לוויכוח

 

פרק עשרים ואחד

המנשר לשחרור האיכרים - הלקאות האיכרים - השפעת המנשר על חיי הפריצים - זמנים קשים ליהודים - סבי והפריצים - ההתקוממות הפולנית - "רוסיה נכבשה" - המורדים הפולנים - יחסם של המורדים הפולנים אל היהודים - אוגינסקי - דיכוי המרד - נקמת האיכרים

 

פרק עשרים ושניים

דודי כבעל מופת - ברל-בנדט וסיכובסקי - השמועה על המופת - שמו של הדוד מתפרסם בסביבה - תכניתו של סבא - מצבם של היהודים לאחר ההתקוממות

 

פרק עשרים ושלושה

ערב חתונתי - ראיתי את הכלה - הדריכה הראשונה על הרגל - "יחד! יחד!" - העסק עם החסידים והמתנגדים בחתונתי - הדרשה

 

פרק עשרים וארבעה

ראש השנה אצל הרבי - כעסו של אבא על שאינני נוסע אל הרבי - הצרות שהביאה עלי החסידות - המלחמה בחסידות - הוויכוח - הרושם שהותיר הוויכוח על בני הביתפרק עשרים וחמישה

הוויכוח עם החסידים - אני רוצה לנסוע לוולוז'ין - אבא מתנגד - הניסיון לשסות בי את אישתי - אישתי נופלת למשכב - אנחנו ברוגז - שלום הושכן בינינו - התמסרותי ללימודים - "ילדים, איספו מטבעות!" - "הארמון" - "הדור של חצקל"

 

פרק עשרים ושישה

החנות - נסיעתי לקוברין - ביתו של ר' יאָשע - החתנים: לייזר המשכיל וזלמן-סנדר העילוי - שני בתים - אני מתוודע לראשונה בצורה מעמיקה אל התנ"ך - הרושם מהתנ"ך - השינוי שחל בי - השיבה הביתה - מחשבותי הנשגבות - כישלון חרוץ בחנות - ספרי השכלה - ושוב אבא

 

פרק עשרים ושבעה

החולירע - סגולות ישנות נגד החולירע - מותו של הרב - השמועה שהוא קם לתחייה - אני מחפש קונה שיקפוץ על החנות - ואכנוביץ' - אני רוצה להיות "רב מטעם" - סטירות לחי

 

פרק עשרים ושמונה

מותה הפתאומי של סבתא - הרושם שהותיר מותה על המשפחה ועל העיירה - הלווייתה - קינתו של סבא - יושבים שבעה - שמה הטוב של סבתא - מעשיה הנאים - משפחתנו מתפוררת לאחר מותה

 

פרק עשרים ותשעה

חסידות והתנגדות - מהו סוד קסמה של החסידות שהפעים את כל העולם היהודי? - ההתנגדות כשיטה - ה"שלחן ערוך" - החסרונות שבהתנגדות - חסידות - הבעל שם טוב - הפתיחות של החסידות לכל שכבות העם - ר' משה חיים לוצאטו - "מסילת ישרים" - התנהגותם הדמוקרטית של החסידים - הרבי והשמחות החסידיות - החסרונות שבחסידות - סיכום

 

נספחים

א. מכתבי יחזקאל קוטיק אל שלום עליכם

ב. יחזקאל קוטיק: רשימת פרסומים

ג. מבחר רשימות, מאמרים וערכים לקסיקוניים על יחזקאל קוטיק וזיכרונותיו

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

החומר נמסר דיגיטלית לפרויקט בן-יהודה ע"י פרופ' דוד אסף