בן ציון כ"ץ

(1875–1958)

בפיתוח

© כל הזכויות שמורות.  מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

 

מאמרים, מסות, ועיון

רבנות, חסידות, השכלה

אגודת הסופרים היהודים ליד דביר, תשט"ז 1956 – תשי"ט 1958

 

על חיי שאול טשרניחובסקי

פורסם בהמשכים ב"הזמן", ינואר 1944 – יולי 1944

היֵלכו שניים יחדיו? – בן ציון כ"ץ כידיד וכמניח יסודות לביוגרפיה של שאול טשרניחובסקי / עידו בסוק

 

© כל הזכויות שמורות.  מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו והגיהו:

·               משפחת בן ציון כ"ץ

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org