ישעיהו בן מרדכי קרניאל

 (1881–1942)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

מאמרים, מסות, ועיון

במערכה: לשאלות החיים בארצנו
טור בשבועון בעריכת ב' בן-אהרן; ירושלים: [מוציא לאור לא ידוע], 1931-1935

סדר העבודה של הבניה החופשית
ירושלים: (דפוס גולדברג), תר"ץ

מכתב למערכת "הצבי" (בענין שלום עליכם)
מתוך "הצבי", 4 במאי 1909

 

תרגום

נחת מבנים / שלום עליכם
מתוך "הצבי", 18 בספטמבר 1908

יחוסו של סטמפניו / שלום עליכם
מתוך "הצבי", 10 באוגוסט 1909

ההגירה של ערב פסח / שלום עליכם
ירושלם: ש"י שיריזלי, תרס"ט.

מדריך קצר של הבניה החופשית / פריץ אוהלמן
תל-אביב: הבונה החופשי, [הקד' 1937].

סדר עולם חדש / אהרן בן יעקב
חיפה: דפוס אות, ת"ש.

שלום עליכם בעברית: חוברת-זכרון
צפת: דפוס הגליל, תרע"ז

הנס של הושענא-רבה  / שלום עליכם

ה"דייטש"

ה"פריזיוו" (מונולוג)

חלק כחלק (הזיה)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               בלהה ארגון

·               בתיה פריד

·               מירה ברק

·               רותי בראל

·               שולמית רפאלי

הגיהו:

·              צחה וקנין

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org