פסח קפלן

(1870–1943)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

שירה

 

ספר הזמירות
שירי מופת לזמרה ממבחר השירה הכללית עם תוספת שירי ישראל ושירי ילדים

ורשה: אחיספר, תרע"ג.

 

פרוזה

דבורה: אגדה

תרגום חופשי מאת פסח קפלן; פיטרקוב: תושיה, תרנ"ט.

 

אח ואחות: ספור לילדים

תרגום חופשי מאת פסח קפלן; ורשה: תושיה, האחים שולדברג ושותפם, תרנ"ז 1897.

 

מערת דוד המלך

מתוך: ביבליותיקה קטנה: אסופת ספרים שונים כתובים בשפה צחה וקלה למקרא לבני הנעורים – ביאליסטוק; ורשה: עבריה: דפוס י' אדלשטיין, תרס"ח

 

הנערה החכמה

מתוך: ביבליותיקה קטנה: אסופת ספרים שונים כתובים בשפה צחה וקלה למקרא לבני הנעורים – ביאליסטוק; ורשה: עבריה: דפוס י' אדלשטיין, תרס"ח

 

יראת אלוהים

מתוך: ביבליותיקה קטנה: אסופת ספרים שונים כתובים בשפה צחה וקלה למקרא לבני הנעורים – ביאליסטוק; ורשה: עבריה: דפוס י' אדלשטיין, תרס"ח

 

הצבי וטבעת הזהב

מתוך: ביבליותיקה קטנה: אסופת ספרים שונים כתובים בשפה צחה וקלה למקרא לבני הנעורים – ביאליסטוק; ורשה: עבריה: דפוס י' אדלשטיין, תרס"ח

 

מאמרים, מסות, ועיון

 

אלעזר אטלס: תולדה

בתוך: ביכורים – ביבליותיקה לבני הנעורים, מס' 100; ורשה: תושיה, תרס"ז.

 

תולדות ישעיהו ברשדסקי

תולדותיו, בתוך: כתבים אחרונים / י' ברשדסקי; ורשה: תושיה, תר"ע.

         

תרגום

 

ברבלות / פרידריך אדולף קרומכר

בתוך: ביכורים – ביבליותיקה לבני הנעורים, מס' 102-105; ורשה: תושיה, תרס"ז.

 

דון יוסף הנשיא: סיפור היסטורי / יוהן פון וילדנרט

מעובד בידי משה בן-אליעזר; מתורגם ע"י פסח קפלן; תל אביב: יזרעאל, [1945].

 

הצעד הראשון: ספור אמיתי

תרגום חופשי לעברית – פסח קפלן [ורשה]: תושיה, תרנ"ט. 

 

השיר הנצחי: מחזה מחיי הפועלים במערכה אחת / מרק ארנשטין

ביאליסטוק: דפוס מ' פרוזשאנסקי, תרע"ג.

 

כפרת פשע: סיפור היסטורי מן המאה הארבע עשרה

תרגם משפת אשכנז פסח קפלן; ורשה: א' בוימריטטער, תרנ"ד

 

לב אבן: אגדה לילדים / עפ"י יהודה לודויג בן משה פיליפסון

ורשה: תושיה, תרנ"ז 1897

 

ליד המחרשה: ספור / ליאופולד קומפרט

ורשה: תושיה, תר"פ

 

עלובי-החיים: דרמה במערכה אחת / דוד פינסקי

תרגום לעברית – פסח קפלן; ביאליסטוק: (הבימה), תרע"ג

 

שמע ישראל: דרמה בשלש מערכות / אוסיפ דימוב

ביאליסטוק: דפוס פרוזשאנסקי, תרע"ג

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               רחל דנא

·               יעקב לוינסקי

·               חווה ראוך-סטקלוב

·               תאיר אלוף

·               אודי יוליס

·               ג"ס

·               שלי אוקמן

·               יעקב לוינסקי

·               אילנה רונן

·               אביבה רוזובסקי

·               נועה הורן

·               יעל זאבי

·               שולמית רפאלי

 

הגיהו:

·               מלאכי שפר

·               ליאורה פוזנר-נהרי

·               שושי סרברו

·               עמינדב ברזילי

·               עמי זהבי

 

סרקה:

·               נאוה בת-צו"ר

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org