נפתלי הרץ אימבר

(1909–1856)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

 שירה

ע"פ מהדורת מרדכי ניומן, תל אביב, 1950

הקדשה

דִּמְעָה לְצִיּוֹן

א.      לאף ברי

ב.       הדמעה

ג.        איכה

ד.       התשיעי

ה.      מזמור שיר

ו.        שלושה יהודים

ז.        דמעה לציון

ח.      ההולך לקברי אבות

ט.      רעמים וימים

עוד לא אבדה תקותנו

א.      שיר ערש

ב.       התקוה

ג.        תקותנו

ד.       העדים

שאו נס ציונה

א.      ברקאי

ב.       השופר

ג.        קדימה!

ד.       מתניכם יהיו חגורים

ה.      אנכי

ו.        המלט ההרה

ז.        העצה

ח.      שלום עליכם

ט.      בחזון

האבן לראש פנה

א.      מגלה טמירין

ב.       ימים ונהרות

ג.        תמרים וזמרים

ד.       מקוה ישראל

ה.      פתח תקוה

ו.        ראשון לציון

ז.        ראשון לציון

ח.      גדרה

ט.      עקרון

י.        ראש פנה

יא.    משמר הירדן

יב.     משמר הירדן (השני)

יג.      קינה

יד.     השבועה

ירושלים באש שרופה

א.      הלויים

ב.       הבוגד

התראה אש בהרים?

א.      חידות מני קדם

            א. אחר החרבן

                ב. העדים או קדוש החודש

                ג. סוד הספירה

                ד. קדוש הלבנה

                ה. מות הגבור

                ו. משא שמשון

דאן יהודה הלוי

א.      הפרידה

ב.       בים

ג.        במדבר יהודה

ד.       החלום

ה.      הלויה

ו.        לעמי

בין ישראל לקמיו

א.      לאדום

ב.       גר ואזרח

ג.        על חורבן קישינוב

ד.       אזכרת נשמות

ה.      ליון

ו.        מפלת יון

ז.        אצבע אלוהים

ח.      משא יון

ט.      למלחמה

י.        הקשת

יא.    בת יהודה

יב.     למנצח על מחולות ישראל

יג.      יציאת מצרים

בינה במקרא

א.      פתיחה למשורר

ב.       אל תירא עבדי יעקב

ג.        כתנת הפסים

ד.       גולן בבשן

ה.      העורים והפסחים

ו.        השופר

ז.        דמעות התמוז

ח.      גוג ומגוג

בינה באגדה

א.      בני משה

ב.       התימנים

ג.        למנין שטרות

חסדי אם

א.      הרואה בעבים

ב.       אמי

ג.        הגדי

ד.       תמניא אפי

ה.      שירת דודים

כי אראה פניך

א.      כי אראה פניך

ב.       אש ומים

ג.        שיר השירים

ד.       ודוי

להולך ואינו שב

א.      להולך ואינו שב

ב.       בית עולמי

ג.        קינה

ד.       נחמת בת ציון

ה.      קינה

ו.        קינה

ז.        על מות הרצל

ח.      למות גרשוני

עם בת השיר

א.      עם בת השיר

ב.       לקוראי

ג.        לבת שירתי

ד.       זמרת החיים

ה.      גילוי שכינה

ו.        תחית המתים

ז.        הנני!

ח.      נדרי

ט.      העבודה

י.        לשבע בנות החן

שיר לתירוש

א.      שיר לתירוש

ב.       פורה

ג.        לעמר אל כאיאם

ד.       הגביע

ה.      ארבע כוסות

ו.        בכוס

ז.        בית היין בארץ ישראל

לעגי מעוג

[אפיגרף]

א.      תפילה ותשובה

ב.       והתנחלתם

ג.        פותר החלומות

ד.       תפילה למ... שר הפנים

ה.      הצבי והצב

ו.        תפלה לדיקרנוסא

ז.        שיר השירים

בין ערש וקבר

[אפיגרף]

א.      תפילה לתופר

ב.       משא דומה או שיר של פגעים

ג.        האשרה

 

שירי ציון

ה.      מקודש

ו.        שופרות

ז.        קדימה

שירים שונים

ח.      חג הפסח

ט.      האמן

 

פרוזה

י.        ראשון לציון

יא.    החלוקה ושיבת ציון

יב.     לכו נא ונוכחה

יג.      תקות ישראל

יד.     מסע מצרים

טו.    מכתב מלונדון

 

זכרונות

 

דפים מיומני הארץ-ישראלי ומיומנים אחרים

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

סרקו:

·               צוות פרויקט בן-יהודה

·               נאוה בת-צו"ר

 

הקלידו:

·               ילון שחורי

·               ערן גרף

·               ג"ס

·               שולמית רפאלי

 

הגיהו:

·               רחל ויטנברג

·               עמינדב ברזילי

·               צחה וקנין

·               עמי זהבי

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני: editor@benyehuda.org