שניאור זלמן חשין

 (1903–1959)

© כל הזכויות שמורות.  מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

זכרונות

דמויות מבית המשפט

ע"פ מהדורת ת"א: מסדה, תשי"ג. 

שחוק ודמע בבית-הדין

ע"פ מהדורה ד'; [ח"מ]: ברונפמן ב"ל 1982

 

עיון

ילדי אימוצים

ע"פ מהדורת רמת-גן: מסדה, תשט"ו.

 

© כל הזכויות שמורות.  מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               דורון קאלו

·               אילנה רונן

·               טלי לב

·               עמירם רונן

·               עדנה פולק

·               יעל זאבי

·               ערן גרף

·               יעקב לוינסקי

·               חוה ראוך-סטקלוב

·               שולמית רפאלי

 

הגיהו:

·               צחה וקנין

·               נורית רכס

 

סרקה:

·               נאוה בת-צו"ר

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org