עמנואל הרומי

(1270 – 1328~)

בפיתוח

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

[לפי מהדורת א"מ הברמן, תל-אביב, מחברות לספרות תש"ו]

שירה

 

מחברות עמנואל

מחברת ראשונה

מחברת שניה

מחברת שלישית

מחברת רביעית

מחברת חמישית

מחברת ששית

מחברת שביעית

מחברת שמינית

מחברת תשיעית

מחברת עשירית

מחברת אחת-עשרה

מחברת שתים-עשרה

מחברת שלוש-עשרה

מחברת ארבע-עשרה

מחברת חמש-עשרה

מחברת שש-עשרה

מחברת שבע-עשרה

מחברת שמונה-עשרה

מחברת תשע-עשרה

מחברת עשרים

מחברת עשרים-ואחת

מחברת עשרים-ושתיים

מחברת עשרים-ושלוש

מחברת עשרים-וארבע

מחברת עשרים-וחמש

מחברת עשרים-ושש

מחברת עשרים-ושבע

מחברת עשרים-ושמונה

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני editor@benyehuda.org

או בפקס: 09-7486141

+972-9-7486141 internationally))