מרדכי בן הלל הכהן

(1856–1936)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

פרוזה

בסבכי יער [רומן]

איני ציוני

ביקור בפרדס

 

מאמרים, מסות, ועיון

אתחלתא
כרך א'; נדפס בארץ ישראל

 

מאת המחבר

מבוא

פרק ראשון: לקראת העתיד

פרק שני: ארגון הישוב

פרק שלישי: עבודתנו בארצנו

פרק רביעי:  אבן הפנה לאוניברסיטה

פרק חמישי: זאת הארץ

פרק ששי: הישיבות בירושלים

פרק שביעי: יסוד "הארץ"

פרק שמיני: הבאים

פרק תשיעי: עבודתנו המדעית הקרובה

פרק עשירי: עדת ישראל בירושלם

פרק אחד עשר: הפוגרום הראשון בירושלם

 

כרך ב'; ע"פ הוצאת "עינות", ירושלים תש"ב

 

ארץ ישראל תחת שלטון-הצבא הבריטי

החינוך

המפלגות

השנים הראשונות לאחרי הכיבוש

משפט-השלום העברי בארץ ישראל

מערב עד ערב
נדפס בוילנה

 

הקדמת המחבר

דור הולך ודור בא

אוכלי לחם העצבים

נחלה מבהלת

מאחורי הפרגוד

זכרונות נשכחים

ישראל וארצו בחזון הסיפורים - א'

ישראל וארצו בחזון הסיפורים - ב'

ישראל וארצו בחזון הסיפורים - ג'

לעורך הפסגה

לעורך השלח  

לתולדות סמאלענסקין

משה ליב ליליענבלום

עבד ישראל

על אדמת ישראל

על הרועים הרעים

פרץ בן משה סמאלענסקין

שפת הגלות

ועד הרבנים

העיט על הפגרים

בוצר על סלסלות

להחיות רוח שפלים

דעת יחיד

אחור וקדם

זמירות ממשכן הקיץ

הלויה

 

ספר שמות
ע"פ מהדורת "עינות", ירושלים תרצ"ח

 

דַּבָּרֵי הַתְּחִיָּה

פרץ בן משה סמולנסקין

שמואל יוסף פין

רבי שמואל מוהליבר

פרופ' חיים ויצמן

סופר-הסופרים – נ' סוקולוב

ד"ר שמריהו הלוי לוין

ד"ר יוסף קלוזנר

 

ראשונים לציון

מאיר דיזנגוף

מטיף עליון – רבי צבי מסליאנסקי

דוב בן אלכסנדר גולדברג

יצחק ליב גולדברג

יעקב דוב גיסין

יחיאל מיכל הלפרן

שמואל טשרנוביץ

רבי אליהו הכהן קפלן

שמואל בן מתתיהו ברבש

ד"ר ברנשטין כהן

משה ברוק

ד"ר יוסף בן אהרן חזנוביץ

ד"ר חיים טשרנוביץ

ד"ר יהושע טהון

הצנוע – ל' יפה

 

אנשי הישוב

זלמן דוד ליבונטין

ישראל דוב פרומקין

רבי יעקב מאיר

דבורה בן יהודה

הרב שלמה הכהן אהרנסון

אהרן אייזנברג

יהושע ברזלי-איזנשטדט

אליהו ברלין

שרה טהון

בצלאל יפה

ד"ר הלל יפה

רבי אברהם לב

שמואל יוסף פבזנר

 

סופרים ועסקנים

שמעון דובנוב

ש"י אברמוביץ

אברהם טננבוים

ישראל מץ וקרנו

אליהו אורשנסקי

ראובן בריינין

ברון דוד גינצבורג

יעקב דינסוהן

ישראל חיים טביוב

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               נורית רכס

·               אלה שפירא-כהנא

·               סוניה הרטמן

·               רותי לרנר

·               נעה אופנהיים

·               אודי יוליס

·               לירן גוטהייט

·               גליה גזית

·               תמי שביב

·               טוני נגל

·               נחמה בראון

·               עופר גור

·               אביבה רוזובסקי

·               חנה טל

·               גרשון לב

·               חגית אוחנה

·               דניאל פריש

·               הניה וילף

·               בני סורקין

·               אתי גודר

·               רותי בראל

·               נאוה פריימן

·               תמר ניצן

הגיהו:

·               עמינדב ברזילי

·               נורית רכס

·               צחה וקנין

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org