ש' בן-ציון

(שמחה אלתר גוטמן, 1870–1932)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

פרוזה

א.     פרקי אבטוביאוגרפיה

נפש רצוצה

ב.     מרד ומרדות
ג.       ימים כתקונם
ד.      יום שכולו שבת
ה.     ימי הנחה ורשות
ו.       בהרהורים רעים
ז.       מלפני האביב
ח.     דוגמה של חירות
ט.     מעבר לחיים

י.       הגט

יא.   הלבן

יב.   מגילת חנניה

יג.    מעשה הנזירה

סיפורים

יד.   הדורך

טו.   בפני המות

טז.   מעשה ברב מטעה"מ

יז.     על קצה גבול הילדות

יח.   החוש הששי

יט.   איש הקהל

כ.      אבי

כא. משי

כב. עסקי משפחה

כג.   כי יקח

כד.  שפת לא ידעתי

כה. יצר הרע של אביב

כו.   אצל הכלה

כז.   סדרים של פסח

כח. בושת פנים

כט. זקנים

ל.      מכתב גדול

לא. אותות זכרון

לב. נער הייתי

לג.   הבחינה

לד.  הקרדום

לה. הסוללים

לו.   יקותיאל

לז.   חיים של פרנסה

לח. לקול הצרצר

לט. הסער מתחולל

מ.     מסעות

מא. על המשמר

מב. מן החלונות

מג.  בנדוד הצפרים

מד. עולם קטן

 

שירה

מה. רחל

מו.   הלויים

מז.   סנדלים בלים

מח. מעשה בשבוטא

מט. מעשה בשליח צבור שעשה בחכמת הדבור

נ.       עוקצין

 

תרגום

הרמן ודורותיאה / ו' גתה

 

וילהלם טל / פרידריך שילר

 

מקראה לילדים

בצאת ישראל ממצרים

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·         ניצן רזין

·         שלומית אפל

·         מיה קיסרי

·         ג"ס

·         אילנה רונן

·         ערן גרף

·         אביבה רוזובסקי

·         רינה גולן

·         דניאל פריש

·         אריאלה דסקלו

·         יוסף אלחרר

·         אליעם זקס

·         רותי לרנר

·         אמיר ברטוב

·         מלאכי שפר

·         גלעד ק'

·         נגה רובין

 

הגיהו:

·         משה נועם

·         נורית רכס

·         עמינדב ברזילי

·         רחל ויטנברג

·         אביבה רוסט

·         צחה וקנין

 

סרקה:

·               נאוה בת-צו"ר

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני: asaf@benyehuda.org