פנחס מרדכי בן צבי גרייבסקי

(1873–1941)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

מאמרים, מסות, ועיון

אבן שיש: ציון לאחד מבני ציון היקרים...מר שלמה ישראל שיריזלי
ירושלים: דפוס סלומון, תרצ"ח 1938.


אשת חיל: הגברת גיטל דינוביץ
ירושלים: דפוס סלומון, תרצ"ט 1939.

בית הדפוס העברי הראשון בירושלים
[ירושלים]: דפוס סלומון, תרצ"ט 1939.
זמין באתר היברובוקס

בית זקנים וזקנות הכללי בירושלים – ארץ ישראל
ירושלים: דפוס צוקרמן, תרפ"ח 1928.

בנות ציון וירושלים
ירושלים: יד בן צבי, תש"ס 2000.

בקורי נסיכי אנגליה בירושלים: בחיי המלכה ויקטוריה
ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ה 1935.
זמין באתר היברובוקס

דברי ימי בתי הדאר הראשונים באירופה
[ירושלים]: דפוס סלומון, תרצ"ח 1938.

 

דיוקנאה דירושלים (עם משה דוד גאון) מוגן בזכויות עד 2029
(ירושלים: דפוס עזריאל, תשי"ג)
זמין באתר היברובוקס

הארבה בארץ ישראל – תקצ"ח-תרע"ו
[ירושלים]: דפוס צוקרמן, [תרפ"ח] 1928.

זמין באתר היברובוקס

החובב הבונה מר משה קנטרוביץ
ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ה 1935.

המעלות לשלמה
ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ו.

זכרון לחובבים הראשונים
[ירושלים: משפחת גרייבסקי, תשנ"ב-תשנ"ד],  1992-1994.

כרך א: חוברות א'-י'.

כרך ב: חוברות י"א-כ'.

זכרונות קדומים: מתקופת התפתחות הישוב של עדת האשכנזים בירושלים
ירושלים: דפוס העברי, תרפ"ח.

חברה קדישא גחש"א הראשית והכללית
ירושלים: חברה קדישא גחש"א, [תרצ"ב]

חזון נחום
ירושלים: דפוס צוקרמן, (תרצ"ה) 1935.

חזון עובדיה
ירושלים: דפוס סלומון, תרצ"ח 1938.

חטיבה להעסקן הירושלמי
ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ה 1935.
זמין באתר היברובוקס

חטיבה לר' ישראל: בהרב ר' יהושע צרבינסקי [צורבא]
ירושלים: דפוס ח' צוקרמן, [תרצ"ט?].

חללי בת עמי
ירושלים: דפוס ארץ-ישראל, תרפ"ט
זמין באתר היברובוקס

מחיי הקראים בירושלים
ירושלים: דפוס צוקרמן, תרפ"ז.

מכתבים על מושבות ארץ ישראל
ירושלים: [מוציא לאור לא ידוע], תרפ"ז.
זמין באתר היברובוקס

מלחמת היהודים במיסיון: משנת תקפ"ד 1824 לכפירתם עד היום הזה
ירושלים: הסתדרות מרכז הארץ, תרצ"ה.

זמין באתר היברובוקס

נגד המסיון: מכתב חוזר לבני ירושלים
ירושלים: ועד הגנה נגד המיסיון, תרע"ד.

ניר לבית הלוי: זכרון לראש השו"בים וראשון לעדת האשכנזים בירושלם הרב נפתלי יצחק רוהלד הלוי; תולדות חייו מפעליו ומאורעות תקופתו
ירושלים: דפוס ציון, תרפ"ז.

נסים בכר: יליד ירושלים: תולדותיו ופעולותיו
ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"א.

 

סדר החגיגה להנחת אבן הפנה להבנין החדש: בקור חולים האספיטאל בתוככי ירושלים
ירושלים: [מוציא לאור לא ידוע], [תר"ע].

סדר החגיגה לחברת נחלת השבים: ניוארק – ארץ ישראל
ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ב.
זמין באתר היברובוקס

ספורי כתל המערבי: מגנזי ירושלם

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ו.

ספר אבני זכרון
ירושלים: דפוס צוקרמן, תרפ"ח-תרצ"ב

15 כרכים – חלקם זמינים באתר היברובוקס

 

עדת הבוכרים בירושלם

ירושלים: דפוס פ' עניו, תרצ"ג.

 

עסקני הצבור בירושלם

ירושלים: דפוס פ' עניו, תרצ"ב.

 

פרי הארץ לגאון ולתפארת: תולדות... מוה"ר בן ציון מאיר חי עוזיאל
ירושלים: דפוס העברי, תרפ"ח.

 

ציון לאחד מבני ציון המצוינים:.. הר"ר משולם שרגא פייבל לאבל-מנדלזון: ליום שלושים לפטירתו
[ירושלים]: דפוס צוקרמן, (תרצ"ה).

זמין באתר היברובוקס

 

ציון למר אלתר לוין: אסף הלוי איש ירושלם

[ירושלים]: דפוס צוקרמן, [תרצ"ד 1933].

זמין באתר היברובוקס

 

ציון לנשמת ר' שאול

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ה.

 

ציון לקבר רחל אמנו

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ב.

זמין באתר היברובוקס

 

צרור פרחים: זכרון לאדם ביקר ר' יחיאל צבי צימירינסקי

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ד.

זמין באתר היברובוקס

 

צרור פרחים: ליום הזכרון, יום פטירתו של רבי יחיאל מיכל פינס
ירושלים: דפוס ציון, תרצ"א.
זמין באתר היברובוקס

 

צרור פרחים: לקברו הרוחני של רבי יעקב גולדמן

ירושלים: דפוס ציון, תרצ"א.

זמין באתר היברובוקס ועוד קישור.

 

ר' אליהו גודאל: ליום השלושלים לפטירתו כה ניסן תרצ"ב

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ב.

זמין באתר היברובוקס

 

ר' בצלאל לפין: תולדותיו ודברי ימי חייו

ירושלם: דפוס צוקרמן, תרפ"ו.

זמין באתר היברובוקס

 

ר' פישל הכהן לאפין: תולדותיו ופעולותיו <תק"ע-תרמ"ט>

[ירושלים]: [מוציא לאור לא ידוע], [תשל"-?]

 

ר' שמעון רוקח: ראש עדת היהודים ביפו: לשנת השבעים להולדתו תרכ"ג-תרצ"ג: רשימה קצרה מתולדותיו ופעולותיו על שדה הישוב החדש

ירושלים: דפוס סלומון, תרצ"ג.

 

הרב יוסף רבלין: חוברת זכרון לשנת השלושים לפטירתו

ירושלים: דפוס ציון, תרפ"ו.

 

רב להושיע: הרב אהרן הלוי טייטלבוים לחג היובל לעשרים שנות עבודתו הציבורית

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ב.

 

הרב ר' אברהם יעקב הכהן: מנהל בתי החולים הצבורים בקור חולים

ירושלים: דפוס צוקרמן, [אחרי תרצ"ג].

 

הרמב"ן וירושלם: רבנו משה בן נחמן מגירונדי – אבי הישוב העברי הנוכחי

ירושלים: פ' גרייאבסקי, [תרצ"ט].

זמין באתר היברובוקס – כרך א

זמין באתר היברובוקס – כרך ב

זמין באתר היברובוקס – כרך ג

זמין באתר היברובוקס – כרך ד

 

רכושנו הרוחני בירושלים

ירושלים: פ' גרייאבסקי, [תרצ"ב].

 

שלש כתובות הבאות כאחת: שתי כתובות שומרוניות ואחת קראית; בצירוף אגדות, רשימות והערות על שתי הכתות האלו

ירושלים: דפוס העברי, תרפ"ח.

זמין באתר היברובוקס

 

שני בתי אבות בישראל: בארץ ישראל צרבינסקי-ברזילי

ירושלים: דפוס רוהלד, תרצ"ב.

זמין באתר היברובוקס

 

תולדות הרב הגאון המפורסם רבי בן ציון אברהם קואינקה... בעי"ק ירושלם

ירושלים: דפוס העברי, תרפ"ח.

 

תוצאה מיוחדת מן הספר אבני ירושלם

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרפ"ח.

 

תפארת ישראל בארץ ישראל: פרשת חייו ופעולותיו של... רבי ישראל משקלוב... לתקופת מאה השנה לפטירתו

ירושלים: פ' גראייבסקי, (דפוס סלומון), [תרצ"ט].

זמין באתר היברובוקס

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               אודי יוליס

·               אילנה רונן

·               אסתר ברזילי

·               בלהה ארגון

·               בנימין בן-ציוני

·               דרור איל

·               הניה וילף

·               זהבה שורץ

·               חווה ראוך-סטקלוב

·               חנה טל

·               טליה אלמוג

·               יעל זאבי

·               יעקב לוינסקי

·               מאירה שר

·               נילי אפשטיין

·               עדנה הדר

·               עמירם

·               צחה וקנין

·               קלרה יחזקאל

·               רותי לרנר

·               רחל ויטנברג

·               רחל זלינגר

·               ריקי מלמד

·               שולמית רפאלי

·               שלומית אפל

·               שרה ברקוביץ

·               תחיה עצר

 

הגיהו:

·               מרגלית נדן

·               נורית רכס

·               עמי זהבי

·               צחה וקנין

·               רימון הרכס

·               רינה רוזן

·               שושי סרברו

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org