אהרון דוד גורדון

(1922–1855)

בפיתוח

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

מסות ומאמרים

האומה והעבודה

העבודה:

         א.         מכתב מארץ ישראל (מכתב ראשון)

          ב.         החלום ופתרונו

          ג.          פתרון לא רציונלי

          ד.         על 'המעשי' ו'הדמיוני'

         ה.         תשובות פועל

          ו.          על התמיכה (מכתב גלוי לחברי הפועלים)

          ז.          על 'הדברים הנוראים

         ח.         מעט התבוננות

         ט.         העבודה

          י.          מקוצר רוח

        יא.        על ענייני העבודה

         יב.        מכתב גלוי לי"ח ברנר

ארגון ותרבות:

         יג.         אוניברסיטה עברית

         יד.        הקונגרס

        טו.        כנסת ישראל (אחרי הרעש)

אומה וחברה:

        טז.        לבירור עמדתנו

         יז.         עבודתנו מעתה

        יח.        בניין אומה

        יט.        עם-אדם

          כ.         עבודת-התחייה בארצות-הגולה

הסופרים והעם:

        כא.       מתוך קריאה

        כב.        מענין לענין באותו ענין

        כג.        הסופרים והעובדים

חשבוננו עם עצמנו:

        כד.        לא זו הדרך

        כה.       מה מקור המבוכה בחשבוננו

        כו.        על החינוך העצמי ועבודת התחייה

בשעה זו:

        כז.        בשעה זו...

        כח.       קצת עיון בהלכה פסוקה

        כט.       משעבוד פראי לשעבוד תרבותי

          ל.         לזכרון

על האיחוד:

        לא.       לחברי ברוח המנוצחים

        לב.        איחוד של פירוד

        לג.        מתוך מועקה נפשית

        לד.        על האיחוד

הכפר והעיר:

        לה.       שותפות טבעית (לבירור תפקידו של 'המשביר')

        לו.        יסודות לתקנות למושב עובדים

        לז.        על המועצה החקלאית

מעניין לעניין:

        לח.       הערות

        לט.       פתרון רציונלי

         מ.         הדגל הציוני מהו?

       מא.       חוסר חיי משפחה

        מב.       במקום הקדמה

        מג.        מבחוץ

        מד.       הדיבור העברי

מכתב שלא נשלח בזמנו

מכתבים לגולה:

       מה.       מכתב ראשון

        מו.        מכתב שני

        מז.        מכתב שלישי

       מח.       מכתב רביעי

       מט.       מכתב חמישי

מטיולי בכבישים

האדם והטבע

א. ההכרה והבלתי מודע

ב. עקירת שורשי הנשמה מהטבע

ג. חשבון החיים והעולם

ד. ההכרה המנתחת אינה עלולה לתת תשובה

ה. עמדתו של האדם בעולם. הקרע

ו. התהוות הדת הקדומה. דת ולאום

ז. השכל הנעלם

ח. החוויה ככלי ההשגה

ט. כיצד מתאחדים חיי ההתפשטות וחיי הצמצום

י. השלטת ההכרה על החוויה ותוצאותיה

יא. הכרה וחוויה אצל החיה ואצל האדם

יב. הגורם הקוסמי בדת

יג. היופי

יד. האדם העליון

טו. החיים כיצירה

טז. התרבות המזויפת והתרבות המבוקשת

 

הנצח והרגע

לבירור רעיוננו מיסודו

הערכת עצמנו

פרק א

פרק ב

פרק ג

פרק ד

פרק ה

פרק ו

פרק ז

פרק ח

פרק ט

פרק י

פרק יא

פרק יב

פרק יג

פרק יד

לבירור ההבדל בין היהדות לנצרות

הלכות דעות ומלחמת דעות

א. דעות חיות ודעות מתות

ב. החיים ועבודת החיים לאורה של הדעה

ממכתביו הפרטיים של מתישב ועובד בא"י

מכתב שלישי

 

מכתבים וזכרונות

מכתבים

ע"פ מהד' הפועל הצעיר, תשי"ז

קטעי יומן

הרהורים והגיונות

רשימות אחרונות

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·         יאיר טוביאס

·         זהר ירסלב

·         ברוריה שרון

·         דליה יעקבי

·         עודד ורמל

·         גדעון כהן

·         אודי יוליס

·         אילנה רונן

·         תרצה אהרן

·         נגה רובין

·         יאיר גרדין

·         נעם שליט

·         דורית רובינשטיין

·         עליזה פרוכטמן

·         נטלי קמיל

·         דרור איל

·         נורית רכס

·         סער דייג

·         אביבה רוזובסקי

 

הגיהו:

·         עמינדב ברזילי

·         אביבה רוסט

·         נעמה שקד

·         נורית רכס

·         צחה וקנין

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני: editor@benyehuda.org